Flekkefjord kommune benytter Acos Innsyn for automatisk å legge ut offentlige dokumenter. Der finner du postlister, dokumenter, møteplaner, sakslister og vedtak. Du kan finne saker som er inne til behandling, samt andre offentlige saker.

Av kvalitetshensyn vil det normalt gå tre virkedager fra dokumentene er registrert / ferdigstilt til de blir publisert på Internett.

Innsynsretten i kommunens dokumenter er forankret i offentlighetsloven