Innovasjonskommunen Flekkefjord : Samfunnsplan 2014–2025

Skrevet av Arne R Skage. Sist endret . i kategorien Planer

kommunepla14frontFlekkefjord bystyre vedtok 26. juni samfunnsplanen for Flekkefjord kommune. Samfunnsplanen legger føringer for arbeidet til administrasjon og politikere frem til 2025. Å forutsi utviklingen betyr å kunne gripe det som er sannsynlig, men ikke så synlig. Gjennom arbeidet med Samfunnsplan har politikere og administrasjon forsøkt «å vise vei» de neste 12 år. Flekkefjord lokalsamfunn er alle kommunens innbyggere, alle ansatte, virksomheter, organisasjoner, historiske og kulturelle utrykk m. m. Vi kan alle bidra til å nå målene som settes. Lykke til med lesing og oppfølging!

Les den online HER

 

 

 

 

 

Last ned her:

Planer

Skrevet av Arne R Skage. Sist endret . i kategorien Planer

Her finner du Arkivplan.

Gjeldene planer for flekkefjord kommuen:

Beredskap:

Helse og velferd:

IKT:

Idrett og Nærmiljø

Oppvekst og kultur

Næring:

Samfunn og teknikk

Økonomi og handlingsplaner: