Stemme på valgdagen?

Skrevet av Ingvild Hookway Storm. Sist endret . i kategorien Valg og folkeavsteminger

Valgdagen er mandag 11.september. Flekkefjord kommune holder også valg søndag 10.september. På valgdagen(e) må du stemme i egen kommune, altså den kommunen du er mantallsført i. Fra 10.august til 8.september kan du forhåndsstemme i en hvilken som helst kommune. 

valglogo gull bokmaal

Her finner du oversikt over valglokaler og åpningstider på valgdagen(e). Husk legitimasjon! 

Forhåndsstemme hjemme?

Skrevet av Ingvild Hookway Storm. Sist endret . i kategorien Valg og folkeavsteminger

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan komme deg til et stemmelokale og avgi stemme, kan du søke om å få forhåndsstemme hjemme.

Søknaden om hjemmestemming må inneholde:

  • Fullt navn
  • Fødselsnummer
  • Nøyaktig oppholdsadresse
  • Telefonnummer
  • Årsaken til at du vil stemme hjemme

Du kan søke på følgende måter

  • E-post: 
  • Telefon 38 32 80 00
  • Sende skriftlig søknad til: Valgstyret i Flekkefjord kommune, Kirkegt. 50, 4400 Flekkefjord 

Slik foregår hjemmestemming
Hvis du får innvilget hjemmestemming kommer to valgmedarbeidere hjem til deg. Før de kommer, vil de ta kontakt med deg på telefon for å avtale tidspunkt.

Frister
Søknaden må være mottatt hos valgstyret senest fredag 1. september 2017

Du kan forhåndsstemme fra 10.august

Skrevet av Ingvild Hookway Storm. Sist endret . i kategorien Valg og folkeavsteminger

Den 10. august 2017 starter den ordinære forhåndsstemmegivningen. Du kan forhåndsstemme frem til og med 8. september. Du kan forhåndsstemme i en hvilken som helst kommune. Husk ID! 

I Flekkefjord kommune kan du forhåndsstemme følgende steder og tider:

Rådhuset
Man-fre 08.00-15.00
Torsdag  7.september fra 08.00 til 18.00.
Lørdag 2.september fra 10.00 til 12.00.

Åna-Sira
Åna-Sira skole
Tirsdag 5.september 
16.30 - 18.00

Abelnes 
Grendehuset
Tirsdag 5. september 
19.00 - 20.30

Hidra omsorgssenter
Tirsdag 5. September
10.00 – 12.00

Sundeheimen
Onsdag 6.september
09.00 - 11.00

Tjørsvågheimen
Onsdag 6. September
12.00 – 14.30

Flekkefjord VGS
Torsdag 7.september
12.00 - 14.00

Sykehuset (Flekkefjord)
Fredag 8.september
Tidspunkt kommer

Står du i manntallet?

Skrevet av Thor Eric Vågen Jægtnes. Sist endret . i kategorien Valg og folkeavsteminger

valglogo gull bokmaalFor å kunne stemme ved valget må du stå i manntallet. Mottar du valgkort i begynnelsen av august, er du innført i kommunens manntall.

Du kan undersøke om du står i manntallet på kommunens Tjenestetorg, eller ved henvendelse på telefon eller e-post.

Har du nylig flyttet til kommunen? Da må flyttemelding være mottatt av folkeregisteret innen 30.juni 2017, ellers vil du stå oppført i kommunen du flyttet fra. Da kan du enten stemme på valgdagen i den kommunen du flyttet fra, eller avgi forhåndsstemme.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet som er lagt ut, eller du oppdager andre feil, kan du kreve at valgstyret retter opp feilen. Da må du sende skriftlig klage med begrunnelse til Flekkefjord kommune v/valgstyre.

Du kan stemme fra 1. juli

Skrevet av Ingvild Hookway Storm. Sist endret . i kategorien Valg og folkeavsteminger

Dersom du ikke har mulighet til å stemme på valgdagen eller i den ordinære perioden for forhåndsstemmegiving, kan du fra 1. juli t.o.m. 9. august henvende deg til Tjenestetorget og avtale tid for å stemme. 

valglogo gull bokmaal

Du trenger ikke valgkort, men husk legitimasjon!

Besøksadr.: Kirkegt. 50
Tlf: 38 32 80 00
Åpningstid: man-fre kl. 08.00 – 15.00

Jevnt i den rådgivende folkeavstemmingen om kommunesammenslåing

Skrevet av Arne R Skage. Sist endret . i kategorien Valg og folkeavsteminger

Det ble jevnt i den rådgivende folkeavstemmingen om kommunesammenslåing. Nei til kommunesammenslåing fikk 18 stemmer mer enn ja siden.
Kun 1376 eller 19% valgte å stemme.

Vedlagt følger resultatene:

           
           
           
           
           
Totalt          
           
  Antall %      
Ja 673 49,3 %      
Nei 691 50,7 %      
  1364 100,0 %      
Blanke: 12        
           
           
2.  Dersom det uansett blir bestemt at Flekkefjord skal slå seg 
sammen med en eller flere nabokommuner, hvilket av de to 
alternativene foretrekker du?      
           
Totalt Antall %      
           
Lund 664 55,1 %      
Farsund og Kvinesdal 540 44,9 %      
  1204 100,0 %      
Blanke 172        
           
           
Fordelingen blant de som har stemt ja til kommunesammenslåing.  
           
Totalt Antall %      
           
Lund 266 41,3 %      
Farsund og Kvinesdal 378 58,7 %      
  644 100,0 %      
Blanke 29        
           
           
Fordelingen blant de som har stemt nei til kommunesammenslåing.  
    552      
Totalt Antall %      
           
Lund 394 71,4 %      
Farsund og Kvinesdal 158 28,6 %      
  552 100,0 %      
Blanke 139        
           
           
Antall stemmer   1376      
Prosent valgdeltakelse   19 %