Fiks Gata Mi

Skrevet av Arne R Skage. Sist endret . i kategorien Fiks Gata Mi

Flekkefjord kommune har ca 140 km kommunale veier av varierende standard. De siste årene har vi på grunn av den generelle økonomiske situasjonen og dyrt vintervedlikehold redusert sommervedlikeholdet. Standarden er derfor på noen strekninger lavere enn ønskelig, noe som fører til flere nødreparasjoner og strenge prioriteringer.

FEILMELDINGSTJENESTE FOR KOMMUNALE VEI- OG GATELYS:

http://nettpartner.no/?CatID=1263 eller på tlf. 37 02 75 91.

Vei- og gatelys:
Flekkefjord kommune har inngått ny driftsavtale for kommunes vei- og gatelys med Nettpartner .Kontrakten har en varighet frem til 30.6.2018, med mulighet for 1+1 års forlengelse.
Entreprenøren plikter å inspisere lysanleggene rutinemessig fire ganger årlig, jevnt fordelt over året, minimum en gang hvert kvartal, eksempelvis i september, november, januar og april.
Defekt belysning på steder av stor trafikksikkerhetsmessig betydning, som for eksempel ved gangfelt, plankryss og busstopp, utbedres i løpet av to arbeidsdager etter at meldingen er mottatt.
Ved utfall av en hel kurs, utbedres dette påfølgende arbeidsdag etter at meldingen er mottatt.

Feilmeldingstjeneste:
Nettpartner har en egen web side, en kundeoppfølgingstjeneste, hvor publikum kan melde inn:
• Mørke lamper
• Nedkjørte master
• Andre feil på veilysanlegget.
Nettpartner vil da få melding om dette, og feil vil bli utbedret så raskt som mulig ihht. krav.

FEILMELDINGSTJENESTE FOR VEDLIKEHOLD AV FYLKESVEIER:
http://www.fiksgatami.no/