Endring av reguleringsplan for Kultursenterkvartalet og deler av Verven - Grønnes

Skrevet av Johannes Sverre Birkeland. Sist endret . i kategorien Aktuelt

TekniskUtvalg for samfunn har i møte den 31.01.2017 vedtatt å legge ut til offenltig ettersyn forslag til

Endring av reguleringsplan for Kultursenterkvartalet.

Planforslaget omfatter i tillegg til gjeldende reguleringsplan for Kultursenterkvartalet, også en mindre del av areal som er avsatt til gangbru og som inngår i gjeldende reguleringsplan for Verven – Grønnes.
Endringene er i hovedsak knyttet til følgende forhold:
• Ny gangbru m/gangvei fra Tollbodbrygga og fram til offentlig vei ved Sundegaten (m/bestemmelser bla. om utførelse og seilingshøyde)
• Byggeområde for servicebygg på Tollbodbrygga er tatt ut og erstattet med gatetun i likhet med resten av Tollbodbrygga
• Område for teknisk anlegg er flyttet fra Tollbodplassen til parkeringsplass nord for Elvegaten 14 («Helsehuset»)
• Det er innregulert gangvei fra ny gangbru og fram til offentlig vei (Strandgaten/Elvegaten)
• Parkeringsplasser for funskjonshemmede er flyttet internt på Tollbodplassen

Planene er sammen med saken dokumenter utlagt til offentlig ettersyn på Rådhuset, Kirkegaten 50 i tiden fram til 07.06.2017. Eventuelle merknader til planen må sendes innen samme dato til Flekkefjord kommune, Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord. De kan også sendes elektronisk til .

pdfPlankart_høringsforslag.pdf

pdfReguleringsbestemmelser_21.04.2017.pdf

pdfMøtebok_US_1._gangs_beh._endring_av_reguleringsplan_for_Kultursenterkvartalet_og_Verven-Grønnes_L478899.pdf

Velkommen til temakafe for kreftpasienter og pårørende

Skrevet av Thor Eric Vågen Jægtnes. Sist endret . i kategorien Aktuelt

temakafeVelkommen til temakafe for kreftpasienter og pårørende i Flekkefjord tirsdag 25. april 2017 klokken 12.00 – 14.00.

Sted: Flekkefjord frivilligsentral Elvegata 16

Tema: Best mulig livskvalitet på tross av sykdom og behandling v/ Lillian Grønsund

Temakafeen er et tilbud for kreftrammede, pårørende og etterlatte. Vi tar opp ulike teamer om kreft og det å leve med kreft, i tillegg til ulike kulturelle innslag.

Kafeen drives av Kreftforeningens frivillige medarbeidere som skaper et trivelig miljø og sørger for enkel servering. Det er ingen påmelding, det er bare å stikke innom. Programmet er variert og gir ny kunnskap og refleksjon.

Søknad om opptak til kulturskolen 2017

Skrevet av Ingvild Hookway Storm. Sist endret . i kategorien Aktuelt

Nå er det tid for å søke om plass på kulturskolen til neste skoleår - søknadsfristen går ut 28. april. 

29185441706 f480926456 z

Kulturskolen har tilbud innen musikk, teater, dans og visuell kunst - søknadsskjema og informasjon om tilbud finner du her.
Søknadsskjema kan også hentes på rådhuset eller på Spira/kulturskolen. Søknadsfrist: 28.4.2017

Lurer du på noe?
Ta kontakt med kulturskolen:  / 97730775

Har du husket å melde deg på Sykle til Jobben?

Skrevet av Ingvild Hookway Storm. Sist endret . i kategorien Aktuelt

I dag går startskudded for årets Sykle Til Jobben aksjon - har du husket å melde deg på? sykle til jobb

Det er helt gratis å delta for alle som bor eller jobber i Flekkefjord. For å delta må du lage en brukerkonto her - det tar ca. 5 minutter. Deretter registrerer du enkelt aktivitet som f.eks. sykling til jobb, gåturer og trening, dette gjør du gjerne hver dag eller ett par ganger i uka. Du velger selv hvor aktiv du ønsker å være. Lykke til! 

VEDTATT REGULERINGSPLAN

Skrevet av Johannes Sverre Birkeland. Sist endret . i kategorien Aktuelt

TekniskBystyret har i møte den 9. februar 2017 vedtatt detaljregulering for

SELANDSTROND, GNR.90, BNR.2, SELAND.

Planen er sammen med sakens dokumenter utlagt til gjennomsyn på Rådhuset, Kirkegt. 50.

Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder av en part eller annen som har rettslig klageinteresse, jfr. plan- og bygningslovens § 12-12. Klagen skal være skriftlig og sendes kommunen innen 3 uker.

pdfBystyrevedtak_09.02.2017.pdf

pdfSelandsstrond__12.04.2017.pdf

pdf2409_Bestemmelser_221116.pdf

pdf2409_Planbeskrivelse_e1g.pdf_L432057.pdf

Program - Flekkefjordkonferansen 2017

Skrevet av Ingvild Hookway Storm. Sist endret . i kategorien Aktuelt

Hvordan redusere omfanget av spesialundervisningen, få bedre resultater og gi barn og unge en bedre hverdag gjennom systematisk fokus på tidlig innsats, tilpasset opplæring og inkludering? Vi inviterer til 2 dager med solid faglig påfyll og noen av landets mest spennende foredragsholdere på området.