VEDTATT DETALJREGULERING FOR SLÅDEL, GNR.25, BNR.43 M.FL.

Skrevet av Johannes Sverre Birkeland. Sist endret . i kategorien Aktuelt

TekniskBystyret har i møte den 22.06.2017 vedtatt detaljregulering for Slådel, gbr. 25/43 m.fl. – planID 1004201529.

Planen er sammen med sakens dokumenter utlagt til gjennomsyn på Rådhuset, Kirkegt. 50.

Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder av en part eller annen som har rettslig klageinteresse, jfr. plan- og bygningslovens § 12-12. Klagen skal være skriftlig og sendes kommunen innen 3 uker.

pdf171016_Plan_ver_13.pdf

pdf160827_SLÅDEL_Planbeskrivelse_rev3.pdf

pdf171016_SLÅDEL_Reguleringsbestemmelser_rev4_etter_BYS_040-17.pdf

pdfMøtebok_BYS_040-17_Detaljregulering_for_Slådel_gbr._2543_m.fl_PlanID_1004201529.pdf

Rigg tilbake i Djupivika-opplag i oktober

Skrevet av Ingvild Hookway Storm. Sist endret . i kategorien Aktuelt

DOLPHIN

En av boreriggene til Dolphin Drilling skal etter planen returnere til opplag i Djupvikbukta mot slutten av oktober. Det kommer da til å foregå ankringsoperasjoner i området, noe vi ber lokale fiskere ta hensyn til når fiskeutstyr settes ut.

Det kan også bli litt støy over en periode på 3-4 uker, fra riggens ankomst, frem til den kobles på landstrøm
Dolphin Drilling forsikrer om at det mest støyende arbeidet kun vil foregå på dagtid, så langt det er mulig.

Supplerende barnehageopptak i Flekkefjordsbarnehagene

Skrevet av Ingvild Hookway Storm. Sist endret . i kategorien Aktuelt

Nå kan du søke om suppleringsopptak i Flekkefjordsbarnehagene, med tilbud om plass fra nyttår 2018.
Det vil da bli gitt tilbud om barnehageplass fortrinnsvis i barnehager som har ledig kapasitet.

Søknadsskjema fyller du ut elektronisk HER.

Søknadsfrist: 1. november 2017

Kontakt: For spørsmål vedrørende barnehageopptak, kontakt barnehagefaglig rådgiver Janne Haugland telefon 901 18 833.

 

Vi trenger bøssebærere til TV-aksjonen!

Skrevet av Ingvild Hookway Storm. Sist endret . i kategorien Aktuelt

Vil du være med å gå årets viktigste søndagstur? Vi trenger bøssebærere mellom kl. 15 og 18, søndag 22.oktober! 

300x150 pigeon

Du registrer deg som bøssebærer HER eller ved å ringe Tjenestetorget på telefon: 38 32 80 00

TV-aksjonen NRK 2017 går til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt. I år går TV-aksjonen av stabelen søndag 22.oktober.

Kollapset bekkerør og synkehull i Austadvika

Skrevet av Ingvild Hookway Storm. Sist endret . i kategorien Aktuelt

På grunn av store nedbørsmengder i helga, kollapset et bekkerør i Austadvika. I nærheten av innkjørselen til Tratecteknikken har det dannet seg et synkehull. Entreprenørfirmaet BJ Mydland AS setter derfor i gang arbeider i løpet av torsdag 5/10 for å sikre området.

bekkerørbekkerør

Nå kan studenter ved UiA søke om reisestipend

Skrevet av Ingvild Hookway Storm. Sist endret . i kategorien Aktuelt

I bystyrets møte den 28.09.2017 ble det bestemt at heltidsstudenter ved Universitetet i Agder skal få 5000 kr i reisestipend ved å forbli folkeregistrert i Flekkefjord kommune gjennom skoleåret 2017/18. 

Arkitekturguide 164
Slik søker du
Send e-post til  med "Søknad reisestipend" i emnefeltet. I søknaden inkluderer du:

  • Navn 
  • Fødselsnr. 
  • Kontonr. for utbetaling
  • Folkeregistrert adresse
  • Dokumentasjon som viser at du er fulltidsstudent ved Universitet i Agder
  • Dokumentasjon som viser at du har betalt semesteravgiften for skoleåret 2017/18

Hvem kan søke?

  • Du forblir folkeregistrert i Flekkefjord kommune gjennom studieåret 2017/18 
    og
  • Du er heltidsstudent ved UiA 

Flere innbyggere
Flekkefjord kommune ønsker flere innbyggere velkommen, og vi ønsker å beholde de innbyggerne vi har. Derfor er det er spesielt viktig at studenter forblir folkeregistrert i kommunen, slik at de kan være med å bygge den kommunen de ønsker å bo i, etter utdannelsen er over. Man kan for eksempel ikke stemme ved kommunevalg dersom man ikke er folkeregistrert i kommunen.

Reisestipend til studenter og tilskudd til familier som melder flytting - vedtak

1. Flekkefjord kommune innvilger heltidsstudenter ved UiA transportstipend på kr 5 000 per år for studieåret 2017/18 dersom de forblir folkeregistret i Flekkefjord.
2. Flekkefjord kommune tilbyr familier med minimum ett barn, som melder flytting fra Kristiansand kommune til Flekkefjord kommune, dekning av flyttekostnader med inntil kr 25 000.
3. Vedtaket er en prøveordning som evalueres innen 1.7.2018.
4. Kostnadene, anslått til inntil kr 110 000 for høsten 2017 og inntil kr 150 000 for våren 2018, dekkes av kommunens disposisjonsfond (kto. 256080000, med saldo kr 2 975 931).

I bystyrets vedtak kan også familier som ønsker å flytte fra Kristiansand til Flekkefjord, få dekket flyttekostnader. Dersom du ønsker å søke om dette ber vi deg foreløpig sende en hendvendelse til  inntil vi har søknadssystem på plass.