Skriftstørrelse

  • Hjem
  • Nyheter
  • Det innføres fredningsbestemmelser for hummer i to områder i Flekkefjord

Det innføres fredningsbestemmelser for hummer i to områder i Flekkefjord

I Flekkefjord kommune blir det nå vedtatt to nye fredningsområder for hummer, med virkning fra og med 1. oktober 2018. Det innføres forbud mot hummerfiske i følgende områder:

Område 1: Byfjorden-Grisefjorden

Område 2: Kjellenes-Krågeholman

Fredningen er hjemlet i havressursloven §16 med hjemmel i lov 6 juni 2008 nr. 37. og i forskrift av 7 juni 2006 nummer 883 om fredningsområder for hummer.

Forskriften:

§ 1 «Det er forbudt å fiske med andre redskaper enn håndsnøre, fiskestang, juksa, dorg eller snurpenot i områdene avgrenset av følgende posisjoner (jf. kart på lenken under):»

§ 3 Fiskeridirektoratet kan fastsette nye fredningsområder, forlenge gyldigheten av dem, endre grenser, oppheve fredningsområder og endre restriksjonene som gjelder i dem.

§ 4 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, straffes etter lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser (havressurslova) §§ 61, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

Koordinater til fredningsområdet for hummer i Flekkefjord:

Navn N Grader og desimalminutter Ø Grader og desimalminutter N Grader, minutter og desimalsekunder Ø Grader, minutter og desimalsekunder

1 Byfjorden - Grisefjorden

58° 19,281' N

6° 39,671' Ø

58° 19' 16,860" N

6° 39' 40,260" Ø

 2 Byfjorden - Grisefjorden  58° 19,278' N  6° 39,690' Ø  58° 19' 16,680" N  6° 39' 41,400" Ø
3 Byfjorden - Grisefjorden 58° 17,248' N 6° 39,521' Ø 58° 17' 14,880" N 6° 39' 31,260" Ø
4 Byfjorden - Grisefjorden 58° 17,135' N 6° 39,374' Ø 58° 17' 08,120" N 6° 39' 22,435" Ø
Mellom det andre og tredje punktet samt mellom det fjerde og første punktet følger grensen sjølinjen
1 Kjellenes - Krågeholman 58° 12,945' N 6° 32,020' Ø 58° 12' 56,717" N 6° 32' 01,205" Ø
2 Kjellenes - Krågeholman 58° 12,926' N 6° 31,746' Ø 58° 12' 55,560" N 6° 31' 44,760" Ø
3 Kjellenes - Krågeeholman 58° 12,767' N 6° 31,779' Ø 58° 12' 46,020" N 6° 31' 46,740" Ø
4 Kjellenes - Krågeholman 58° 12,422' N 6° 32,339' Ø 58° 12' 25,320" N 6° 32' 20,340" Ø
5 Kjellenes - Krågeholman 58° 12,509' N 6° 32,696' Ø 58° 12' 30,540" N 6° 32' 41,760" Ø
6 Kjellenes - Krågeholman 58° 12,692' N 6° 32,659' Ø 58° 12' 41,520" N 6° 32' 39,540" Ø
Mellom det første og siste punktet følger grensen sjølinjen
  • Last updated on .

Adresse

Post- og besøksadresse:
Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord

Åpningstider mandag - fredag:
sommer (01.05 - 30.09) kl. 08-15.00
vinter (01.10 - 30.04) kl. 08-15.30

Kommunenummer: 1004
Organisasjonsnummer: 964 967 369
Kontonummer: 2801.44.37497

Kontakt oss

Telefontid: kl. 08.00 - 15.30
Sentralbord: 38 32 80 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner