Leie til eie - informasjon og søknadsskjema

Skrevet av Ingvild Hookway Storm. Sist endret . i kategorien Aktuelt

Målet er at de som deltar i ordningen skal:
- Delta i prosessen med å finne en egnet bolig (pris, standard, beliggenhet)
- Leie boligen i en periode på 3-5 år, samtidig som man forplikter seg til å spare opp egenkapital
- Bli eier av boligen etter 3-5 år.

hands heart house 925x2x

Deltakelse forplikter ikke til kjøp av bolig etter 3-5 år, men det forventes at deltakerne i ordningen har forutsetning for og forplikter seg til å spare til egenkapital i leieperioden.

En gang per år kan innbyggere i Flekkefjord som i dag leier kommunal bolig eller som kvalifiserer til å leie kommunal bolig søke om å delta i leie for å eie ordningen.

Leie til eie gir fremtidige boligeiere, uten nødvendig egenkapital for å kjøpe bolig nå, anledning til å leie bolig for en periode (inntil 3 – 5 år), og så ha mulighet for å spare opp egenkapital i denne perioden. Boligen vil da kunne kjøpes for den takst som ble innhentet på tidspunkt for inngåelse av avtale om leie til eie.

Kriterier / Målgrupper for å delta i «leie for eie» ordningen
• Husstander som søker om kommunal bolig eller leier kommunal bolig som har dokumentert evne til å betale husleie.
• Husstander som i dag ikke kvalifiserer til startlån
• Husstander med en stabil inntekt, eksempelvis i form av uførepensjon og et eierpotensiale på sikt.
• Husstander som vurderes at i løpet av en periode på inntil 5 år vil ha opparbeidet seg en egenkapital som kan danne grunnlag for Husbanklån evt. ordinært lån.
• Husstander som har leiet leilighet av kommunen over 3 år vil bli prioritert
• Husstander med barn vil bli prioritert

Søknadsprosess
Er du i målgruppen for å kunne delta i ordningen, og har ønske om å skaffe deg egen bolig, fyll ut søknadsskjemaet.

pdfSøknadsskjema for leie til eie

Søknadsfrist: 01.03.2018
For spørsmål kontakt sentralbordet på 38 32 80 00