Kunder med vannmåler har fått for høye kommunale avgifter – feilen vil bli rettet

Skrevet av Ingvild Hookway Storm. Sist endret . i kategorien Aktuelt

En teknisk feil har ført til at kunder med vannmåler har blitt fakturert med feil beløp. Dette gjelder ikke de som har installert vannmåler i 2016.  

Hva gjør kommunen?
I løpet av kort tid vil vi sende ut kreditnota på det som er for mye slik at denne kan trekkes fra ved betaling. Altså betaler du kun det korrigerte beløpet. Skulle noen komme til å betale inn for mye, vil dette selvsagt bli betalt tilbake.

Hva skal du gjøre?
Foreløpig behøver du ikke gjøre noe, du vil i løpet av kort tid få brev med instruksjoner og utfyllende informasjon.

Hvordan kan det skje? 
I avregningen for 2016 er innbetalt beløp første halvår ikke kommet med til fratrekk.  Det gjør at regningen for første halvår 2017 er for stor. Feilen er oppstått i forbindelse med overgang til nytt økonomisystem. 

Vi beklager på det sterkeste.