TJØRSVÅGSTRAND SMÅBÅTHAVN - ENDRING AV DETALJREGULERING

Skrevet av Johannes Sverre Birkeland. Sist endret . i kategorien Høringer

TekniskREGULERINGSPLAN TIL OFFENTLIG ETTERSYN

Utvalg for samfunn vedtok den 7.3.2017 å legge ut til offentlig ettersyn:


Reguleringsendring for Tjørsvågstrand småbåthavn, gnr. 67 bnr. 63

Planarbeidet går ut på å foreta en endring av gjeldende detaljregulering som innebærer omarbeiding av landområde og åpning for bygging av nye båthus.


Planen er sammen med sakens dokumenter utlagt til offentlig ettersyn på Rådhuset, Kirkegt. 50 i tiden fram til den 28. april 2017. Eventuelle merknader til planen må sendes kommunen før samme dato. Merknader kan sendes digitalt til

pdfSaksfremstilling.pdf

pdfReguleringsendring_Reguleringskart.pdf

pdfReguleringsendring_Bestemmelser.pdf

pdfReguleringsendring_Planbeskrivelse.pdf

Tags: reguleringsplan, båthavn