TJØRSVÅGSTRAND SMÅBÅTHAVN - OPPHEVING AV REGULERINGSPLAN

Skrevet av Johannes Sverre Birkeland. Sist endret . i kategorien Høringer

TekniskOPPHEVING AV PLAN - OFFENTLIG ETTERSYN

Som følge av Utvalg for samfunn sitt vedtak den 7.3.2017 om å legge ut til offentlig ettersyn Reguleringsendring for Tjørsvågstrand småbåthavn, gnr. 67 bnr. 63, legges ut til offentlig ettersyn opphevelsen av gjeldende Detaljregulering for Tjørsvågstrand småbåthavn gnr. 67 bnr. 63 vedtatt 24.10.2013..

Vedtas reguleringsendringen vil denne erstatte gjeldende detaljregulering i sin helhet.
Planen er sammen med sakens dokumenter utlagt til offentlig ettersyn på Rådhuset, Kirkegt. 50 i tiden fram til den 28. april 2017. Eventuelle merknader til planen må sendes kommunen før samme dato. Merknader kan sendes digitalt til

pdfDetaljregulering_Reguleringskart.pdf

pdfDetaljregulering_Planbeskrivelse.pdf

pdfDetaljregulering_Bestemmelser.pdf

Tags: detaljregulering Tjørsvågstrand oppheving