Utbedring av Skjeggestadtunnelen E39

Skrevet av Ingvild Hookway Storm. Sist endret . i kategorien Aktuelt

Skjeggestadtunnelen på E39 skal utbedres i år og anleggsarbeidene utenfor selve tunnelen starter opp like etter påske. Da vil det fortsatt være trafikk i begge kjøreretninger, men med nedsatt fartsgrense forbi anleggsstedet. 

I midten av august 2017 starter arbeidene inne i selve tunnelen. Det betyr at i om lag fem uker i byggeperioden, blir tunnelen stengt fra mandag kl. 06.00 til fredag kl. 12.00. Tunnelen er åpen for trafikk fredag kl. 12.00 til mandag kl. 06.00. Omkjøring blir på gamle E18 med manuell dirigering.

E39