VEDTATT REGULERINGSPLAN

Skrevet av Johannes Sverre Birkeland. Sist endret . i kategorien Aktuelt

TekniskBystyret har i møte den 9. februar 2017 vedtatt detaljregulering for

SELANDSTROND, GNR.90, BNR.2, SELAND.

Planen er sammen med sakens dokumenter utlagt til gjennomsyn på Rådhuset, Kirkegt. 50.

Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder av en part eller annen som har rettslig klageinteresse, jfr. plan- og bygningslovens § 12-12. Klagen skal være skriftlig og sendes kommunen innen 3 uker.

pdfBystyrevedtak_09.02.2017.pdf

pdfSelandsstrond__12.04.2017.pdf

pdf2409_Bestemmelser_221116.pdf

pdf2409_Planbeskrivelse_e1g.pdf_L432057.pdf