Kystlotteriet - søppelplukking i skjærgården

Skrevet av Ingvild Hookway Storm. Sist endret . i kategorien Aktuelt

Hvert år havner åtte millioner tonn plastavfall i verdenshavene. Kystlotteriet har som mål å motivere folk til å rydde søppel i skjærgården ved hjelp av premiering - det er enkelt å delta. 

IMGA0909red 540x304
Bilde: Malin Jacob/HoldNorgeRent

 Alle som ønsker å delta må hente Kystlotteriets egne søppelsekker og lodd på utleveringspunktene i kartet nedenfor. Kartet har også oversikt over returpunkter.

• Når sekkene er fylt med marin søppel, lukket og merket med lodd (som fylles ut med navn, alder, sted og telefonnummer) Levers sekkene på innleveringssteder (se kartet ovenfor)

• Loddet består av to deler, en del skal følge sekken slik at man er med i trekningen av de ulike premiene. Kvitteringsdelen av loddet oppbevares av deltakeren.

• Rundt midten av sekkene er det markert en stiplet linje beregnet på unge deltakere. Men det er lov å levere inn en sekk som ikke er helt full også av voksne – alle bidrag mottas med takk!

Nasjonale premier finner du på Kystlotteriet sin nettside, på listen over lokale premier har vi blant annet:
2 gavekort fra Lyngdal Inn
5 bøker fra turistkontoret
Gavekort for 2 personer på søndagsbuffet, Utsikten
Gavekort på Kvinabadet. (10 ganger)
2 overnattinger på Lista Fyr
2 gavekort fra handelstanden i Farsund og Vanse
2 Sjørøverturer med Adella
Skating på Flippside
Dresintur i Flekkefjord
Gavekort i Flekkefjord

OBS! Det vil bli tatt stikkprøver av innholdet i de innleverte sekkene, og søppel som ikke er i kategori marin søppel, vil kunne diskvalifisere for å være med i trekning om premier.