Har du lyst til å hospitere i Flekkefjord kommune?

Skrevet av Ingvild Hookway Storm. Sist endret . i kategorien Aktuelt

Vi ønsker deg som sykehusansatt herved velkommen til å søke hospitering hos oss.

Avtalen om gjensidig hospitering oppsummerer hensikten i 5 punkter – for at våre forventninger skal være felles, er det viktig at disse fremtrer tydelig:

  • Økt kunnskap innen ett eller flere relevante fagområder/arbeidsfelt
  • Økt forståelse om det motsatte forvaltningsnivå
  • Å bli kjent med personer som det er naturlig å samarbeide med
  • Økt kunnskap om hvordan samhandling kan forbedres
  • Økt kunnskap om det helhetlige pasientforløpet

Hvem kan hospitere hos oss?
Vårt hospiteringsprogram henvender seg til sykepleiere ved Sørlandet sykehus HF

Vi har laget 1 hospiteringsprogram for vår kommune:

Hospitering i pleie- og omsorgstjenesten i Flekkefjord kommune

Varighet er tre dager, tirsdag-torsdag, hvorav en av dagene vil være ei kveldsvakt. 
Vi har mulighet til å motta 1 hospitant i uka og maks 4 hvert halvår. Tidspunkt fastsettes etter nærmere avtale.

Hva kan du forvente?
Hovedmålsettingen for hospitering i vår kommune er å øke forståelsen for kommunehelsetjenestens samhandling med spesialisthelsetjenesten. Hospiteringsprogrammet har fokus på praktiske problemstillinger innen helse- og omsorgstjenesten og du vil få innblikk i hvordan vi i Flekkefjord kommune arbeider.

Vi forventer at du er bevisst ditt eget fokus for hospiteringen, i forhold til nytteverdi og overføringsmulighet til egen arbeidsituasjon i spesialisthelsetjenesten.

Synes du dette høres interessant ut...
...og ønsker å møte oss for felles utbytte av forståelse og lærdom?
Da fyller du ut søknadsskjemaet sammen med din leder, og sender inn søknad.

Frist
Frist for å søke hospitering for våren 2018 er 15/12-2017.

Vi håper hospiteringsoppholdet kan føre til utveksling av kunnskap og forståelse for samarbeidet mellom Sørlandet sykehus og Flekkefjord kommune. I teksten under finner du informasjon om hvordan hospiteringen struktureres.

 

Målsetting

Hospitering ved pleie- og omsorgstjenesten i Flekkefjord kommune har som mål å skape økt forståelse for kommunehelsetjenesten sin samhandling med spesialisthelsetjenesten, fokusert mot praktiske problemstillinger innen pleie og omsorg i kommunen

Hospiteringsprogram:

Dag 1

Tirsdag 07.30 – 15.00
Enhet for Hjemmetjenester, Fjellgaten 8, Flekkefjord

Følge sykepleier i hjemmesykepleien på oppdrag ute:

-       Få innsikt i arbeidsoppgavene til sykepleier i hjemmesykepleien

-       Få innsikt i hvilke tilstander det er mulig å tilby i hjemmet

-       Få innsikt i meldingsutveksling mellom kommune og sykehus

-       Få innsikt i hva som kreves for å gi hjelp i hjemmet

-       Få innsikt i hvordan hjemmesykepleien samarbeider med fastlegene

-       Få innsikt i samarbeid med andre aktører, eks dagsenter

Samtale med forvaltningsenheten:

-       Få innblikk i meldingsutveksling mellom kommune og sykehus

-       Få innblikk i hvordan søknader blir behandlet og tjenester blir tildelt

Dag 2

Onsdag 15.00-22.30
Tjørsvågheimen sykehjem, Tjørsvågvn 23

Følge sykepleier på kveldsvakt på sykehjemmet:

-       Få innsikt i arbeidsoppgavene til sykepleier på Tjørsvågheimen

-       Få innsikt i hvilket behandlingstilbud som er mulig å tilby på Tjørsvågheimen

-       Få innblikk i hva Tjørsvågheimen har av medisinsk teknisk utstyr

-       Få innsikt i meldingsutveksling mellom kommune og sykehus

-       Få informasjon om hvordan vi samarbeider med tilsynslegene og bruk av legevakt

-       Få informasjon om hvordan vi legger inn pasienter på sykehuset

Dag 3

Torsdag 7.30-15.30
Tjørsvågheimen sykehjem, Tjørsvågvn 23

Følge sykepleier på Rehabilitering/korttidsavdelingen en dag:

-       Delta på legevisitt, starter klokka 9.00

-       Få innblikk i hva som er viktig for oss å vite når pasienten kommer fra sykehuset

-       Få innblikk i hva som skjer og planlegges med pasienten etter at de er utskrevet fra sykehuset

-       Få innblikk i samarbeidet innad i kommunen med pårørende, hjemmebasert omsorg, hvor går veien videre ?

Kontaktpersoner:

Ellen Log Håland,

Avdelingsleder fag D3/Nestleder Tjørsvågheimen

Tlf: 96092550

Trine Lise Birkeland

Sykepleier/stedfortreder for fagleder
Enhet for hjemmetjenester

Tlf: 41 50 06 60