Godkjent kommunedelplan for kystsonen

Skrevet av Ellen F. Sist endret . i kategorien Aktuelt

Teknisk

Bystyret har i møte den 9. februar 2017 vedtatt

Kommunedelplan for kystsonen

 

 

Plankart med bestemmelser er tilgjengelig på Rådhuset, Kirkegt. 50 eller på kommunens hjemmeside.

Bystyrets vedtak kan ikke påklages.

pdfBestemmelser

pdfPlankart

pdfSaksfremstilling

pdfTekstdel