VEDTATT REGULERINGSPLAN

Skrevet av Johannes Sverre Birkeland. Sist endret . i kategorien Aktuelt

TekniskVedtatt detaljregulering for Kranebrygga gnr.203, bnr.258

Flekkefjord bystyre har i møte den 22.06.2017 i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12, vedtatt detaljregulering for Kranebrygga gnr.203, bnr.258 med tilhørende bestemmelser.

Planen er sammen med sakens dokumenter utlagt til gjennomsyn på Rådhuset, Kirkegaten 50.

Bystyrets vedtak kan påklages til fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder av en part eller annen som har rettslig klageinteresse, jfr. plan- og bygningslovens § 12-12. Klagen skal være skriftlig og sendes kommunen innen 3 uker.

pdfSAKSFRAMSTILLING_BYS_052-17.pdf

pdfPLANKART.pdf

pdfPLANBESKRIVELSE.pdf

pdfREGULERINGSBESTEMMELSER.pdf

Tags: Kranebrygga