Har du en god ide? Søk om midler fra næringsfondet

Skrevet av Ingvild Hookway Storm. Sist endret . i kategorien Aktuelt

Har du planer om nyetablering, videreutvikling eller et prosjekt som kan føre til økt virksomhet eller nye arbeidsplasser i Flekkefjord? Da kan det hende at du kan søke om støtte fra kommunens næringsfond. Frist: 22.08.17

Flekkefjord flyfoto

Støtten gis som hovedregel som økonomisk tilskudd og kan dekke opptil 50% av dokumenterte kostnader. Det er et krav at virksomheter som søker tilskudd skal være registrert, eller være under registrering, og ha sin hovedvirksomhet i Flekkefjord kommune. Prosjekter vurderes i forhold til betydning, lønnsomhet og konkurransesituasjonen i lokalsamfunnet.

Skriv en kortfattet søknad med bakgrunn, prosjektbeskrivelse, markedsforventninger og budsjett og send til
For mer informasjon- kontakt næringssjef Hans-Egill Berven på tlf: 488 43 483 eller mail: