Engeldalen boligområde gnr.109, bnr.9 mfl. - Godkjent reguleringsplan

Skrevet av Johannes Sverre Birkeland. Sist endret . i kategorien Aktuelt

TekniskBystyret har i møte den 9.2.2017 vedtatt Reguleringsplan for Engelsdalen boligområde, gnr. 109 bnr. 9 m.fl.
Planen er sammen med sakens dokumenter utlagt til gjennomsyn på Rådhuset, Kirkegt. 50.


Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder av en part eller annen som har rettslig klageinteresse, jfr. plan- og bygningslovens § 12-12. Klagen skal være skriftlig og sendes kommunen innen 3 uker.

pdf1004201503_Engelsdalen_boligområde_gnr.109_bnr.9_mfl_Reguleringskart.pdf

pdf1004201503_Engelsdalen_boligområde_gnr.109_bnr.9_mfl_Reguleringsbestemmelser.pdf

pdf1004201503_Engelsdalen_boligområde_gnr.109_bnr.9_mfl_Saksfremstilling.pdf