Vedtatt detaljregulering for Kultursenterkvartalet og del av Verven - Grønnes

Skrevet av Johannes Sverre Birkeland. Sist endret . i kategorien Aktuelt

TekniskFlekkefjord bystyre har i møte den 22.06.2017 i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12, vedtatt endret detaljregulerings for Kultursenterkvartalet og del av Verven - Grønnes, med tilhørende bestemmelser.

Planen er sammen med sakens dokumenter utlagt til gjennomsyn på Rådhuset, Kirkegaten 50.

Bystyrets vedtak kan påklages til fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder av en part eller annen som har rettslig klageinteresse, jfr. plan- og bygningslovens § 12-12. Klagen skal være skriftlig og sendes kommunen innen 3 uker.

pdfSaksframlegg_BYS_042-17_planID_1004201701.pdf

pdfPlankart_Kultursenterkvartalet.pdf

pdfReguleringsbestemmelser_31.08.2017.pdf

Tags: kultursenter, Kultursentervartalet Verven-Grønnes