Nå kan studenter ved UiA søke om reisestipend

Skrevet av Ingvild Hookway Storm. Sist endret . i kategorien Aktuelt

I bystyrets møte den 28.09.2017 ble det bestemt at heltidsstudenter ved Universitetet i Agder skal få 5000 kr i reisestipend ved å forbli folkeregistrert i Flekkefjord kommune gjennom skoleåret 2017/18. 

Arkitekturguide 164
Slik søker du
Send e-post til  med "Søknad reisestipend" i emnefeltet. I søknaden inkluderer du:

  • Navn 
  • Fødselsnr. 
  • Kontonr. for utbetaling
  • Folkeregistrert adresse
  • Dokumentasjon som viser at du er fulltidsstudent ved Universitet i Agder
  • Dokumentasjon som viser at du har betalt semesteravgiften for skoleåret 2017/18

Hvem kan søke?

  • Du forblir folkeregistrert i Flekkefjord kommune gjennom studieåret 2017/18 
    og
  • Du er heltidsstudent ved UiA 

Flere innbyggere
Flekkefjord kommune ønsker flere innbyggere velkommen, og vi ønsker å beholde de innbyggerne vi har. Derfor er det er spesielt viktig at studenter forblir folkeregistrert i kommunen, slik at de kan være med å bygge den kommunen de ønsker å bo i, etter utdannelsen er over. Man kan for eksempel ikke stemme ved kommunevalg dersom man ikke er folkeregistrert i kommunen.

Reisestipend til studenter og tilskudd til familier som melder flytting - vedtak

1. Flekkefjord kommune innvilger heltidsstudenter ved UiA transportstipend på kr 5 000 per år for studieåret 2017/18 dersom de forblir folkeregistret i Flekkefjord.
2. Flekkefjord kommune tilbyr familier med minimum ett barn, som melder flytting fra Kristiansand kommune til Flekkefjord kommune, dekning av flyttekostnader med inntil kr 25 000.
3. Vedtaket er en prøveordning som evalueres innen 1.7.2018.
4. Kostnadene, anslått til inntil kr 110 000 for høsten 2017 og inntil kr 150 000 for våren 2018, dekkes av kommunens disposisjonsfond (kto. 256080000, med saldo kr 2 975 931).

I bystyrets vedtak kan også familier som ønsker å flytte fra Kristiansand til Flekkefjord, få dekket flyttekostnader. Dersom du ønsker å søke om dette ber vi deg foreløpig sende en hendvendelse til  inntil vi har søknadssystem på plass.