Supplerende barnehageopptak i Flekkefjordsbarnehagene

Skrevet av Ingvild Hookway Storm. Sist endret . i kategorien Aktuelt

Nå kan du søke om suppleringsopptak i Flekkefjordsbarnehagene, med tilbud om plass fra nyttår 2018.
Det vil da bli gitt tilbud om barnehageplass fortrinnsvis i barnehager som har ledig kapasitet.

Søknadsskjema fyller du ut elektronisk HER.

Søknadsfrist: 1. november 2017

Kontakt: For spørsmål vedrørende barnehageopptak, kontakt barnehagefaglig rådgiver Janne Haugland telefon 901 18 833.