Påvist harepest i Vennesla og Sogndalen

Skrevet av Ellen F. Sist endret . i kategorien Aktuelt

hare
Til informasjon:

 

Det er påvist harepest, Francisella tularensis, på harer som Mattilsynet sendte til analyse forrige uke. Obduksjonen ble utført ved veterinærinstituttet avdeling Oslo. Vi mottok muntlig tilbakemelding om positive prøvesvar i dag.
Funnsted for kadaver var i nærheten av Bringsvær leirskole (Vennesla kommune) og i Finsland (Songdalen).

Mattilsynet varsler nå aktuelle kommuneleger.
NJFF Vest-Agder vil snarlig legge ut en melding på sine nettsider. Vi har varslet lokale jaktlag direkte, og kontaktperson Arnfinn Nordbø har vært behjelpelig med å sende ut informasjonen til andre aktuelle jaktlag. Vi antar at smitten er utbredt over et større område.

God informasjonsflyt vil kunne forebygge smitte til folk.
-Unngå usikre drikkevannskilder
-Unngå kontakt med syke eller døde harer og smågnagere
-Unngå å bli slikket av hunder eller katter som kan ha vært i kontakt med døde eller syke dyr

Informasjon om harepest, veterinærinstituttet:
https://www.vetinst.no/sykdom-og-agens/tularemi

Informasjon fra folkehelseinstituttet:
https://nhi.no/livsstil/reise/harepest-tularemi/

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med seksjonssjef Gunn Kristin Osaland eller undertegnede.

Med vennlig hilsen

Tone Benneche
Veterinær/Førsteinspektør
Mattilsynet, Distriktskontoret for Agder
Seksjon dyr og kjøttkontroll
Telefon: 22 77 90 08/97 09 38 91
Besøksadresse: Tordenskjoldsgate 65, Kristiansand
Felles adresse: Mattilsynet, Distriktskontoret for Agder, Felles postmottak, Postboks 383, 2381 Brumunddal

www.mattilsynet.no  www.matportalen.no