Økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018

Skrevet av Ingvild Hookway Storm. Sist endret . i kategorien Aktuelt

På torsdag 16.november presenteres rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 for formannskapet. Deretter har politikerne to uker til å utarbeide sine forslag og endringer, før saken igjen behandles i formannskapet den 30. november. Her fatter formannskapet sin innstilling (anbefaling) til bystyret. Det er altså bystyret som til slutt vedtar endelig økonomiplan og budsjett. 

Flekkefjord flyfoto

Etter siste behandling i formannskapet, sendes saken til utvalg for helse, kultur og oppvekst og utvalg for samfunn slik at de kan gi sine innspill. Samtidig legges formmanskapets forslag til økonomiplan og budsjett ut til offentlig ettersyn i to uker - da er det din tur til å komme med innspill til hvordan kommunen skal bruke penger fremover! 

Bystyret behandler saken den 14.desember, da får de også se alle innspillene som har blitt sendt inn. Møtet er åpent for alle og sendes også direkte på hjemmesiden vår. Når bystyret har fattet et vedtak er økonomiplanen og budsjettet ferdig behandlet og kommunen kan ta fatt på nytt år. 

Her kan du lese rådmannens forslag og saksdokumentene: 

Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018
Saksfremlegg til formannskapet den 16.november
Alle dokumentene i saken