Informasjon om opplag i Djupvika

Skrevet av Ingvild Hookway Storm. Sist endret . i kategorien Aktuelt

ANKOMST
Riggen Bideford Dolphin har forventet ankomst i løpet av desember 2017. Nåværende operasjon offshore er væravhengig, så det kan dessverre ikke oppgis nøyaktig tidspunkt for ankomst.

Djupvikbukta April 17

SIKKERHETSAVSTAND 
Etter ankomst vil det være dykkeoperasjoner rundt riggene i cirka 6 uker. Vi ber personer som ferdes med båt respektere 100m sikkerhetsavstand rundt riggene i denne perioden.

Dolphin Drilling AS Dykkeoperasjoner i djupvikbukta

KLARGJØRING TIL OPPLAG 
Etter ankomst vil det være en periode på ca. 6 uker der riggen klargjøres for opplag. I denne perioden vil det bli utført støymålinger jevnlig. Det vil også iverksettes flere tiltak for å begrense støy.

Aktiviteter på nattestid begrenses til minimum. Det er nødvendig og kjøre dieselaggregat døgnet rundt frem til landstrøm er oppkoblet mot slutten av klargjøringsperioden.

Etter riggen er klargjort for opplag blir det normal aktivitet med 2 uker vedlikeholdskjøring på dagtid, etterfulgt av 3 uker ubemannet.