Kommunalsjefvikar på plass

Skrevet av Ingvild Hookway Storm. Sist endret . i kategorien Aktuelt

Nåværende rektor ved Sira skole, Ole-Eivind Fossdal, er konstituert som kommunalsjef i vikariatet for Svein Hansen fra 1. februar.
 
Vikariatet som kommunalsjef for oppvekst og kultur ble utlyst før jul, og det meldte seg til sammen åtte søkere. Tilsettingsutvalget, som har bestått av rådmann, personalsjef og hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet, kom etter gjennomførte intervjurunder til at det blant søkerne ikke var aktuelle kandidater til vikariatet. 
 
Utdanningsforbundets representant mente da, på prinsipielt grunnlag, at vikariatet burde lyses ut på nytt. Flertallet i tilsettingsutvalget la imidlertid vekt på at det handler om et 18 måneders vikariat og at det av hensyn til kontinuitet i tjenestene er viktig å få på plass en kommunalsjef så snart som mulig. Ole-Eivind Fossdal, som har vært rektor i ni år ved Sira skole, har blitt konstituert i stillingen med virkning fram til 1. august 2019.