Desentralisert sykepleiestudium i Lister 2018

Skrevet av Ingvild Hookway Storm. Sist endret . i kategorien Aktuelt

Lister tilbyr desentralisert bachelorstudium i sykepleie fra høsten 2018. Regionene Setesdal, Lindesnes og Lister har fått 43 plasser på desentralisert studium. 

 Sykepleie

Kriteriet for opptak er bestått videregående allmennfag eller studiespesialisering.

Studiet er lagt opp med forelesninger og veiledning lokalt på studiested i Lister. I tillegg vil det være noen samlinger i Kristiansand hvor studentene har intensiv opplæring i enkeltemner som laboratorieøvelser etc. På disse dagene pleier studentene å kjøre sammen til Campus UiA. Studiet gjennomføres på heltid over 3 år.

Søknadsfrist er 15. april og studenten søker via UiA, men velger desentralisert og distriktsvennlig i stedet for campus.

Bachelor i sykepleie har ca. 50% praksis i studiet og mange kombinerer studiet med familieliv og litt jobb ved siden av. Det er krevende å gjennomføre en bachelorgrad ved universitetet, derfor anbefales det at studentene ikke ta på seg mye arbeid ved siden av.

Ved opptak har det vist seg at Lister ligger litt lavere på karaktersnittet ved opptak til studiet enn de som søker til Kristiansand. Når studentene våre har fullført, er karaktersnittet likt med Kristiansand, eller litt høyere. Dette viser at studentene i Lister er godt motiverte og har like god undervisning som «bykullet»!

Det er ønskelig med en god blanding av kvinner og menn på SPL18. Som regel er det mange kvinnelige søkere - menn oppfordres derfor spesielt å søke seg inn på bachelor i sykepleie. Om det ønskes mer informasjon, eller er spørsmål, ta gjerne kontakt med Hilde Strømme på mobil: 941 68 444 eller mail:

Det vil også bli lagt ut informasjon på Lister kompetanses nettside.

Ansatt i Flekkefjord kommune?

Flekkefjord kommune har kartlagt om det er ansatte i kommunen som har ønske om å bli sykepleier og har fått 14 som gjennom sin leder har meldt sin interesse. Dette er kjempebra!

Noen har studiekompetanse og kan søke på desentralisert studie fra høsten 2018, mens andre må først må skaffe seg studiekompetanse. De som har meldt sin interesse vil i løpet av februar bli kalt inn til et eget infomøte på Rådhuset hvor vil gi mer informasjon om ulike «løp», hvilke støtteordninger kommunen har og hva som er forventninger og forpliktelser knyttet til disse.

Har du «en sykepleier i magen», men ikke gitt beskjed til din leder/enhetsleder om dette? Gjør det så snart som mulig slik at du får invitasjon til felles samling.

Informasjonsmøte for de som mangler studiekompetanse
Den 20. mars 2018 arrangeres det åpent informasjonsmøte for personer i Lister som ikke har studiekompetanse, men som er interessert i å ta bachelorstudiet i sykepleie. Det krever ikke påmelding og er gratis. Møtet finner sted i på kulturhuset i Kvinesdal.