Flekkefjord kommune går hver onsdag ut med aktuell informasjon og kunngjøringer i lokalpressen. 

Annonsene for de siste uker kan du se på dette menypunktet.

Fellesannonse uke 33/17

Skrevet av Liss Kleppe. Sist endret . i kategorien Annonser

UENESHALLEN NY SESONG

Åpner Torsdag 17. august kl. 18. Familiebading
Vi tømmer fryseboksen for is kun kr 10,- pr stykk.
Åpningstider: mandag, onsdag og fredag kl. 18-21 voksne
Torsdag 18-21, lørdag og søndag kl. 12-17 familiebading.

Treningsstudio åpner 14. august: hverdager kl. 07-21, lørdag og søndag kl. 12-17

Månedskort, halvårskort og årskort kan kjøpes i svømmehallens åpningstider eller på servicetorget i Rådhuset hverdager kl. 08-15.

Fellesannonse uke 32/ 17

Skrevet av Siv Kristine Skarpenes. Sist endret . i kategorien Annonser

 

SKOLESTART
SØYLAND SKOLE
Skolestart torsdag 17. august kl.08.25 for alle klasser. Skoleslutt kl.12.55, og leksehjelp for 3. og 4.klasse til 13.55.
SFO har vanlige åpningstider før og etter skoletid!
NB! Husk SFO-foreldremøte om kvelden 17. aug. kl.19.00 i gymsalen!
Se www.soylandskole.no for mer informasjon!

 

SUNDE SKOLE
Det er planleggingsdager mandag 14.08, tirsdag 15.08 og onsdag 16.08.
SFO er stengt tirsdag 15. og onsdag 16.
Alle elevene møter torsdag 17. aug. kl. 08.25 i Amfiet på skolen (ute).
Første skoledag (torsdag) blir det også leksehjelp for 3.–6. klasse fra kl. 13.15 – 14.00.
Dere finner mer info. på : www.sundeskole.no.

 

HIDRA SKOLE
Elevene møter torsdag 17. aug. kl. 08.15. SFO har vanlige åpningstider.
SFO har stengt 15. og 16. aug. pga. planleggingsdager.
Se mer info på www.hidraskole.no

 

GYLAND SKOLE
Skolestart  torsdag 17. aug. kl. 09.00 – 14.30.
SFO åpent fra kl. 07.00.
SFO har stengt 15. og 1
6. aug. pga. planleggingsdager.

 

SIRA SKOLE
Skolestart torsdag 17. aug. kl.08.30, 1. – 4. klasse avslutter kl.13.05 og 5. – 7. klasse avslutter kl.14.00.
SFO åpent fra kl.07.00.
SFO har stengt 15. og 16. aug. pga. planleggingsdager.

 

FLEKKEFJORD UNGDOMSSKOLE
Skolestart torsdag 17. aug. kl.08.15 for alle elever.  Vanlig skoledag.
Planleggingsdager for ansatte 14.,15. og 16.08. 

 

KULTURSKOLEN
Nytt kunstkurs for voksne ved Flekkefjord kulturskole

Kulturskolen starter med ett nytt kunstkurs for voksne etter sommerferien. Det er en innføring i grunnleggende teknikker innen tegning, maling (vann og akryl) pastell i tillegg til formidling av den teoretiske bakgrunn. Undervisning foregår i gruppe med individuell oppfølging. Kursholder er Joel Toledo.

Mandager kl.18.30 – 20.30 i kulturskolens lokaler på Spira
Oppstart 21.08.2017, 16 ganger
Kostnad 220,- per gang (2 klokketimer). En må forplikte seg til hele kurset (3520,-)Påmelding uten skjema sendes til

 

LEDIGE STILLINGER
Enhet for habilitering
Helsefagarbeider
70 % vikariat i bolig - 1 år med mulighet for fast
ID: 17/941
Turnus kveld/natt med arb. hver 3. helg.
Tiltredelse etter avtale.

 

Tjørsvågheimen
Helsefagarbeidere
3 x 80 % stilling som fast vikar
ID: 17/936
Som fast vikar har du fast turnus med dag/kveld og arbeid 5 av 12 helger, men dekker opp ledige vikariater el. ledige vakter også på natt.
Tiltredelse 01.09.17 eller etter avtale

 

Renholdere
70 % fast stilling på D2
ID: 17/937
Stillingen har turnus 35,5t/u dagvakter og arbeid 5 av 12 helger
Tiltredelse 01.09.17 eller etter avtale

 

60 % fast stilling som «fast vikar»
ID: 17/938
Stillingen har turnus 35,5t/u dagvakter og arbeid 5 av 12 helger
Tiltredelse 01.09.17 eller etter avtale

 

70 % fast stilling som «fast vikar»
ID: 17/939
Stillingen har turnus 35,5t/u dagvakter og arbeid 5 av 12 helger
Tiltredelse 01.09.17 eller etter avtale

 

Ledige helgestillinger
For helsefagarbeidere – Renholdere og
Studentstillinger m/stipend for syke- og vernepleie studenter.
ID: 17/940

 

Prosjektstillinger for ungdom ved avdeling på Tjørsvågheimen
3 stk stillinger med arbeid lør./ søn. Hver 3. helg
Pluss sommerjobb 3 uker 2018
Tiltredelse: Sept. 2017

 

Søknadsfrist  30.08.17 

Ansettelse på vanlige kommunale vilkår med lønn etter gjeldende tariffer/avtaler.
Se fullstendig utlysningstekst på www.flekkefjord.kommune.no

 

GODKJENT REGULERINGSPLAN
Bystyret har i møte den 22.06.2017 vedtatt detaljregulering for Kranebrygga gnr.203, bnr.258, planID 1004201606.

Planen er sammen med sakens dokumenter utlagt til gjennomsyn på Rådhuset, Kirkegt. 50. Plandokumentene kan også finnes på kommunens hjemmeside.

Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder av en part eller annen som har rettslig klageinteresse, jfr. plan- og bygningslovens § 12-12. Klagen skal være skriftlig og sendes kommunen innen 3 uker.

 

 

Fellesannonse uke 31/ 17

Skrevet av Siv Kristine Skarpenes. Sist endret . i kategorien Annonser

 

HØRING OM MÅL FOR BEVERFORVALTNINGEN OG FORSKRIFT OM JAKT OG FANGST AV BEVER I FLEKKEFJORD KOMMUNE.

Høringsfrist: 5. september 2017.
Det henvises til vår hjemmeside for ytterligere informasjon.

 

 

GODKJENT KOMMUNEDELPLAN
Bystyret har i møte den 9. februar 2017 vedtatt Kommunedelplan for kystsonen. 

Plankart med bestemmelser er tilgjengelig på Rådhuset, Kirkegt. 50 eller på kommunens hjemmeside.
Bystyrets vedtak kan ikke påklages.

 

Fellesannonse uke 28/ 17

Skrevet av Siv Kristine Skarpenes. Sist endret . i kategorien Annonser

 

STILLING LEDIG
Enhet for hjemmetjenester
Sykepleiere til hjemmesykepleien
På grunn av økt arbeidsmengde, og ledige stillinger trenger hjemmesykepleien flere sykepleiere. Stillingene har turnus dag/kveld med arbeid hver 3. helg
ID: 17/779
Tiltredelse snarest etter avtale 
 

Helsefagarbeider
2 x 80 % «faste vikar» stillinger for tiden på Hidra.
Turnus m/arbeid 5 av 12 helger. Både dag, kveld og nattevakter kan være aktuelt.
ID: 17/ 781
Tiltredelse snarest etter avtale 
 

Søknadsfrist: 07.08.17
Ansettelse på vanlige kommunale vilkår med lønn etter gjeldende tariffer/avtaler
Se fullstendig utlysningstekst på www.flekkefjord.kommune.no

 

  
Står du i manntallet?
For å kunne stemme ved valget må du stå i manntallet. Mottar du valgkort i begynnelsen av august, er du innført i kommunens manntall.

Du kan undersøke om du står i manntallet på kommunens Tjenestetorg, eller ved henvendelse på telefon eller e-post.

Har du nylig flyttet til kommunen? Da må flyttemelding være mottatt av folkeregisteret innen 30.juni 2017, ellers vil du stå oppført i kommunen du flyttet fra. Da kan du enten stemme på valgdagen i den kommunen du flyttet fra, eller avgi forhåndsstemme.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet som er lagt ut, eller du oppdager andre feil, kan du kreve at valgstyret retter opp feilen. Da må du sende skriftlig klage med begrunnelse til Flekkefjord kommune v/valgstyre. 

 

 

Fellesannonse uke 27/ 17

Skrevet av Siv Kristine Skarpenes. Sist endret . i kategorien Annonser

KULTURSKOLEN
Nytt kunstkurs for voksne ved Flekkefjord kulturskole
Kulturskolen starter med ett nytt kunstkurs for voksne etter sommerferien. Det er en innføring i grunnleggende teknikker innen tegning, maling (vann og akryl) pastell i tillegg til formidling av den teoretiske bakgrunn. Undervisning foregår i gruppe med individuell oppfølging. Kursholder er Joel Toledo.

Mandager kl.18.30 – 20.30 i kulturskolens lokaler på Spira
Oppstart 21.8.2017, 16 ganger
Kostnad 220,- per gang (2 klokketimer). En må forplikte seg til hele kurset (3520,-)
Påmelding uten skjema sendes til

Fellesannonse uke 26/ 17

Skrevet av Siv Kristine Skarpenes. Sist endret . i kategorien Annonser

KOMMUNEDELPLAN FOR BYKJERNEN - OFFENTLIG ETTERSYN
Formannskapet vedtok den 23.03.2017 å legge ut til offentlig ettersyn forslag til:
Kommunedelplan for Bykjernen – planID 10042015BYK.

Planen er sammen med sakens dokumenter utlagt til offentlig ettersyn på Rådhuset, Kirkegt. 50 i tiden fram til 01.09.2017. Eventuelle merknader til planen må sendes Flekkefjord kommune, Kirkegt. 50, 4400 Flekkefjord innen samme dato. Merknader kan også sendes elektronisk til . Plandokumentene finnes også på kommunens hjemmeside.


GODKJENT REGULERINGSPLAN
Bystyret har i møte den 11. mai vedtatt Detaljregulering for Sundeodden, gnr. 203 bnr. 471.
Planen er sammen med sakens dokumenter utlagt til gjennomsyn på Rådhuset, Kirkegt. 50. Plandokumentene kan også finnes på kommunens hjemmeside.

Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder av en part eller annen som har rettslig klageinteresse, jfr. plan- og bygningslovens § 12-12. Klagen skal være skriftlig og sendes kommunen innen 3 uker.