Flekkefjord kommune går hver onsdag ut med aktuell informasjon og kunngjøringer i lokalpressen. 

Annonsene for de siste uker kan du se på dette menypunktet.

Fellesannonse 50\12

Skrevet av Liss Kleppe. Sist endret . i kategorien Annonser

LEDIGE STILLINGER
Flekkefjord ungdomsskole
Lærer
I inntil 100 % vikariat ut skoleåret 2017/18 
ID: 17/1525
Tiltredelse snarest
Søknadsfrist  02.01.18

Tjørsvågheimen
Sykepleier 
100 % fast stilling.  
Turnus, med arbeid hver 3. helg. 
ID: 17/1491
(Vernepleiere er velkommen til å søke)
Søknadsfrist  03.01.18

Helsefagarbeider
2 x 80 % «fast vikar» stilling 
ID. 17/1500
Turnus dag/kveld med arbeid 5 av 12 helger
Søknadsfrist  03.01.18

Voksenopplæringen
Avdelingsleder- Svege verksted
100 % sv.skapsvikariat fra april 2018 til april 2019
ID: 17/1490
Stillingen er dagstilling – 37,5 t.uke
Søknadsfrist  03.01.18

Flekkefjord kulturskole
Teaterpedagog
80 % fast stilling fra 01.08.18
ID: 17/1492
Søknadsfrist 15.01.18

Ansettelse på vanlige kommunale vilkår med lønn etter gjeldende tariffer/avtaler.
Se fullstendig utlysningstekst på www.flekkefjord.kommune.no

DRØMMESTIPEND 2018
Flekkefjord kommune oppfordrer alle unge talenter innen de forskjellige kulturområder om å søke Drømmestipend 2018. Norsk kulturskoleråd og Norsk tipping deler ut 1,5 million kroner fordelt på 100 kandidater, det er 100 stipend på 15.000 kroner.
Alle kan søke som ikke er etablerte kunstnere og er født i 1998 eller senere. Nedre aldersgrense er 13 år (født i 2005).
Man kan søke som enkelt person eller gruppe innen hver av disse kategorier: Dans – Musikk - Skapende skriving – Sirkus - Teater - Visuell kunst - Annet

Søknadsfrist:  24. januar 2018

For mer informasjon kontakt kulturskolen, tel. 91114400 (SPIRA) eller

Annonse fredag uke 49

Skrevet av Liss Kleppe. Sist endret . i kategorien Annonser

MANGELFULL INFRASTRUKTUR FOR BREDBÅND I FLEKKEFJORD.
KARTLEGGING AV BEHOV.
Deler av befolkningen har dårlig tilgang til bredbånd.
Flekkefjord kommune ønsker å delta i en støtteordning til utbygging av
bredbåndsinfrastruktur. Vi må først kartlegge behovet før vi søker.
Vi har lagt ut en spørreundersøkelse som kan nås ved å gå inn på kommunens
hjemmeside eller via kommunens Facebookside. Tidsfrist 01.01.18

Fellesannonse 49/17

Skrevet av Liss Kleppe. Sist endret . i kategorien Annonser

FLEKKEFJORD BYSTYRE  
Bystyret innkalles til møte på rådhuset torsdag 14.desember 2017 kl.18.00. 
Saksdokumentene legges ut på kommunens hjemmeside.  
Møtet er åpent for alle.  
Video fra bystyret sendes direkte på kommunens hjemmeside.  

ØKONOMIPLAN 2018-2021 OG BUDSJETT 2018
- KOM MED INNSPILL 
 
Formannskapet har behandlet forslag til Økonomiplan 2018 – 2021 og Budsjett 2018, og laget en innstilling til bystyret som nå ligger ute på høring. Saken skal behandles i bystyret den 14. desember. Høringsdokumentene er lagt ut på kommunens hjemmeside og kan også leses på Tjenestetorget. Innspill sendes til kommunen på e-post eller post. Høringsfristen er 14.desember 2017 kl. 14.00.

LEDIGE STILLINGER
Oppvekst og Kultur
Barne og ungdomsarb. / Assistent – rettelse
Ca 100 % Engasjement i Hidra barnehage fra 01.01. – 30.06.18
ID: 17/1405
Søknadsfrist  13.12.17

Rehabilitering og mestring
Ergoterapeut  - rettelse
100 % svangerskapsvikariat fra 15.01 til 31.12.18
ID: 17/1400
Søknadsfrist  13.12.17

Enhet for hjemmetjenester
Helsefagarbeider
80 % fast stilling p.t. i hjemmesykepleien
ID: 17/1476
Tiltredelse snarest etter avtale
Søknadsfrist: 27.12.17

Ansettelse på vanlige kommunale vilkår med lønn etter gjeldende tariffer/avtaler.
Se fullstendig utlysningstekst på www.flekkefjord.kommune.no

HIDRA BIBLIOTEK 
-stengt torsdag 7. desember

Fellesannonse 48/17

Skrevet av Liss Kleppe. Sist endret . i kategorien Annonser

LEDIGE STILLINGER
Enhet for Integrering, Rehabilitering og Psykisk helse

Miljøterapeut
100 % fast stilling i avdeling for Psykisk helse og Rus, døgntilbud.
Langvakter i turnus dag / kveld med arbeid hver 3. helg.
ID: 17/1397
Tiltredelse: Så raskt som mulig

Oppvekst og Kultur
Pedagogisk leder
100 % fast stilling i Hidra barnehage fra 01.01.18
ID: 17/1402

Barne og ungdomsarb. / Assistent
100 % Engasjement i Hidra barnehage fra 01.01. – 30.06.18
ID: 17/1405

Enhet for hjemmetjenester
Helgestillinger/Studentstillinger
2 x ca 15 % faste helge stillinger ved Hidra omsorgssenter.
ID: 17/1401

Rehabilitering og mestring
Ergoterapeut
100 % svangerskapsvikariat fra 15.01 til 31.12.18
ID: 17/1400

Søknadsfrist alle stillinger 13.12.17
Ansettelse på vanlige kommunale vilkår med lønn etter gjeldende tariffer.
Se fullstendig utlysningstekst på www.flekkefjord.kommune.no

Annonse uke 47/17

Skrevet av Liss Kleppe. Sist endret . i kategorien Annonser

LEDIG STILLING
Oppvekst og kultur
Kommunalsjef
100% vikariat i perioden 01.02.18 t.o.m. 30.07.19
ID: 17/1333
Søknadsfrist  08.12.17
Ansettelse på vanlige kommunale vilkår med lønn etter gjeldende tariffer/avtaler.
Se fullstendig utlysningstekst på www.flekkefjord.kommune.no

Fellesannonse 47/17

Skrevet av Liss Kleppe. Sist endret . i kategorien Annonser

LEDIG STILLING
Enhet for intergrering, rehabilitering og prykisk helse
Enhetsleder
100 % fast stilling
ID: 17/1361
Søknadsfrist: 07.12.17
Ansettelse på vanlige kommunale vilkår med lønn etter gjeldende tariffer.
Se fullstendig utlysningstekst på www.flekkefjord.kommune.no

NYTTÅRSMOTTAKELSE  søndag 7. januar 2018
Vær med å framsnakke folk!
Ønsker du at Flekkefjord kommune skal hedre en person som etter din mening har gjort seg bemerket i løpet av 2017?
Vi inviterer alle til å komme med forslag til kandidater som bør hedres for årets innsats 2017.
Det kan foreslås personer som har gjort seg bemerket nasjonalt og/eller internasjonalt. Personer som foreslås må enten være fra, bo i eller representere Flekkefjord.
Forslag skal sendes til Flekkefjord kommune,
Fristen er 4. desember 2017.

UENESHALLEN
Svømmehallen holder stengt for familiebading søndag 26. november.
på grunn av svømmestevne. Treningsstudio er åpent kl. 12-17.