Flekkefjord kommune går hver onsdag ut med aktuell informasjon og kunngjøringer i lokalpressen. 

Annonsene for de siste uker kan du se på dette menypunktet.

Fellesannonse uke 17/ 17

Skrevet av Siv Kristine Skarpenes. Sist endret . i kategorien Annonser

BOLIGTOMTER TIL SALGS
Ledige kommunale tomter for salg i Berglia, Gråsteinsveien og Nonåsen.
Frist for å melde interesse innen 1. juni til Flekkefjord kommune.

 

REGULERINGSPLAN TIL OFFENTLIG ETTERSYN
Utvalg for samfunn vedtok den  31.01.2017 å legge ut til offentlig ettersyn:

Endring av detaljregulering for Kultursenterkvartalet
Planområdet omfatter hele området som inngår i eksisterende reguleringsplan for Kultursenterkvartalet samt en mindre del av Verven – Grønnes (gangbru).
Endringene består i hovedsak i følgende:

  • Ny gangbru m/gangvei fra Tollbodbrygga og fram til offentlig vei ved Sundegaten (m/bestemmelser bla. om utførelse og seilingshøyde)
  • Byggeområde for servicebygg på Tollbodbrygga er tatt ut og erstattet med gatetun i likhet med resten av Tollbodbrygga
  • Område for energianlegg er flyttet fra Tollbodplassen til parkeringsplass nord for Elvegaten 14 («Helsehuset»)
  • Det er innregulert gangvei fra ny gangbru og fram til offentlig vei (Strandgaten/Elvegaten)
  • Parkeringsplasser for funksjonshemmede er flyttet internt på Tollbodplassen

Planen er sammen med sakens dokumenter utlagt til offentlig ettersyn på Rådhuset, Kirkegt. 50 i tiden fram til 7. juni. Eventuelle merknader til planen må sendes kommunen før samme dato. Plandokumentene finnes også på kommunens hjemmeside.

Fellesannonse 16/17

Skrevet av Liss Kleppe. Sist endret . i kategorien Annonser

STILLING LEDIG
Flekkefjord brannvesen
Søker lærling til feierfaget
ID: 17/434
Tiltredelse:  01.09.17
Ansettelse på vanlige kommunale vilkår med lønn etter gjeldende tariffer/avtaler.
Se fullstendig utlysningstekst på www.flekkefjord.kommune.no
Søknadsfrist  19.05.17

SØKNAD OM OPPTAK TIL KULTURSKOLEN 2017
Tiden er inne for å søke om plass på kulturskolen til neste skoleåret.
Vi har tilbud innen musikk, teater, dans og visuell kunst. Nærmere informasjon om tilbudet og søknadsskjema på www.flekkefjord.kommune.no
Søknadsskjema kan også hentes på rådhuset eller på Spira / kulturskolen.
Kontakt: , telefon 97730775
Søknadsfrist: 28.4.2017

GODKJENT REGULERINGSPLAN
Bystyret har i møte den 9. februar 2017 vedtatt detaljregulering for Selandstrond hyttefelt, Seland.

Planen er sammen med sakens dokumenter utlagt til gjennomsyn på Rådhuset, Kirkegt. 50. Plandokumentene kan også finnes på kommunens hjemmeside.

Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder av en part eller annen som har rettslig klageinteresse, jfr. plan- og bygningslovens § 12-12. Klagen skal være skriftlig og sendes kommunen innen 3 uker.

Fellesannonse 14/17

Skrevet av Liss Kleppe. Sist endret . i kategorien Annonser

Søknad om opptak til kulturskolen 2017
Tiden er inne for å søke om plass på kulturskolen til neste skoleåret.
Vi har tilbud innen musikk, teater, dans og visuell kunst. Nærmere informasjon om tilbudet og søknadsskjema på www.flekkefjord.kommune.no
Søknadsskjema kan også hentes på rådhuset eller på Spira / kulturskolen.

Kontakt: , telefon 97730775

Søknadsfrist: 28.4.2017

Annonse 13/17

Skrevet av Liss Kleppe. Sist endret . i kategorien Annonser

LEDIGE STILLINGER
Ledige lærerstillinger i Flekkefjordsskolen våren 2017 og skoleåret 2017/18.
Ledig på Sira skole og voksenopplæringen, muligens også Sunde og Søyland skole.
For mer informasjon ta kontakt med Svein Hansen, tlf:  90793521
ID 17/77

Søknadsfrist onsdag 12. april

Fellesannonse 13/17

Skrevet av Liss Kleppe. Sist endret . i kategorien Annonser

STILLING LEDIG
NAV Flekkefjord
Programrådgiver
100% fast stilling  ID:17/376
Se fullstendig utlysningstekst på www.flekkefjord.kommune.no
Søknadsfrist: 20.04.17

REGULERINGSPLAN TIL OFFENTLIG ETTERSYN
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtok Utvalg for samfunn den 11.10.2016 å legge ut til offentlig ettersyn:
Forslag til detaljregulering for Strandgaten 12 og 16, gnr.203, bnr.881 og 1461.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for bruksendring og ombygging av eksisterende bygning i Strandgaten 16 til boligbygg (6 nye leiligheter, delvis til erstatning for næringsareal). Etasje på gateplan opprettholdes til næringsformål i tråd med dagens bruk av bygget. Bygningens eksteriør og fasadeuttrykk vil i noen grad bli omarbeidet, jfr. planbeskrivelsen. 

Planene er sammen med sakens øvrige dokumenter, utlagt til offentlig ettersyn på Rådhuset, Kirkegaten 50 i tiden fram til 10.05.2017. Eventuelle merknader til planen må sendes kommunen (e-post: ) før samme dato. Plandokumentene kan også finnes på kommunens hjemmeside.

SØKNAD OM TRENINGSTIDER OG ARRANGEMENT INNENDØRS 2017/2018.

  • Ueneshallen: Idrettshall og svømmehall 17.08.17 - 27.05.18
  • Trellebakken: Gymsal og 2. etasje 17.08.17 - 27.05.18
  • Sunde skole: Gymsal og svømmehall 17.08.17 - 27.05.18
  • Søyland skole: Gymsal 17.08.17 - 28.05.18

Det tas forbehold om endringer!
Det er utarbeidet skjema for søknad om treningstider, som kan skrives ut på kommunens hjemmeside, eller kan fås ved henvendelse til servicetorget på Flekkefjord rådhus.
Søknadsfrist: 15. april 2017.
Søknad sendes Flekkefjord kommune eller til

SØKNAD OM ANLEGGSENDRING OG ØKT  MTB VED LOKALITETENE 11856 SALVÅGVIKA OG 11858 STØYTLAND

Marine Harvest søker om tillatelse til anleggsendring og økt MTB (Maksimalt tillat biomasse) ved lokalitet Salvågvika og Støytland i Flekkefjord kommune.

Søknaden omfatter anleggsendring fra stålanlegg til ringanlegg, overgang fra to til en lokalitet og søknad om utvidelse fra 6240 tonn til 7020 tonn maksimalt tillatt biomasse (BMT).
Rogaland fylkeskommune ber Flekkefjord kommune behandle søknaden etter plan- og bygningsloven, og legge den ut til offentlig ettersyn.

Søknaden er lagt ut til offentlig innsyn på servicetorget i Rådhuset i perioden 29. mars - 27. april 2017. Eventuelle merknader kan sendes til Flekkefjord kommune innen 27. april 2017.
For mer informasjon se kommunens hjemmeside eller ring saksbehandler på tlf 468 41369. 


Fellesannonse 12/17

Skrevet av Liss Kleppe. Sist endret . i kategorien Annonser

LEDIGE STILLINGER
FOREBYGGENDE HELSETJENESTER
Fysioterapeut
50 % fast i hverdagsrehabiliteringsteamet fra 01.07.17
ID: 17/344

ENHET FOR HABILITERING
Miljøterapeut
100 % vikariat frem til 15.08.18
ID: 17/345

Ansettelse på vanlige kommunale vilkår med lønn etter gjeldende tariffer/avtaler.
Se fullstendig utlysningstekst på www.flekkefjord.kommune.no
Søknadsfrist  21.04.17

2 LEDIGE STILLINGER SOM UNDERVISNINGSINSPEKTØR, SUNDE SKOLE  
D 17/348
Søknadsskjema og mer informasjon på www.flekkefjord.kommune.no
Søknadsfrist 05.04.17