DETALJREGULERING STRANDGATEN 12 OG 16 - OFFENTLIG ETTERSYN

Skrevet av Johannes Sverre Birkeland. Sist endret . i kategorien Høringer

TekniskUtvalg for samfunn har i møte den 11.10.2016 vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for

STRANDGATEN 12 OG 16, GNR.203, BNR.881 OG 1461

ut til offentlig ettersyn. Hensikten med planen er å tilrettelegge for bruksendring og ombygging av eksisterende bygning i Strandgaten 16 til boligbygg (6 nye leiligheter, delvis til erstatning for næringsareal). Etasje på gateplan opprettholdes til næringsformål i tråd med dagens bruk av bygget. Bygningens eksteriør og fasadeuttrykk vil i noen grad bli omarbeidet, jfr. planbeskrivelsen.

Som eier av grunn innenfor planområdet eller grunn som støter inntil planområdet varsles De herved om at planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn.

Planene er sammen med sakens øvrige dokumenter, utlagt til offentlig ettersyn på Rådhuset, Kirkegaten 50 i tiden fram til 10.05.2017. Eventuelle merknader til planen må sendes kommunen før samme dato.

pdfSaksframlegg_11.10.2016.pdf

pdfPlankart.pdf

pdfBestemmelser_rev._24.03.2017.pdf

pdfPlanbeskrivelse_15.06.16.pdf