SØKNAD OM ANLEGGSENDRING OG ØKT MTB VED LOKALITETENE 11856 SALVÅGVIKA OG 11858 STØYTLAND

Skrevet av Ingvild Hookway Storm. Sist endret . i kategorien Høringer

Marine Harvest søker om tillatelse til anleggsendring og økt MTB (Maksimalt tillat biomasse) ved lokalitet Salvågvika og Støytland i Flekkefjord kommune.

Søknaden omfatter anleggsendring fra stålanlegg til ringanlegg, overgang fra to til en lokalitet og søknad om utvidelse fra 6240 tonn til 7020 tonn maksimalt tillatt biomasse (BMT).

Rogaland fylkeskommune ber Flekkefjord kommune behandle søknaden etter plan- og bygningsloven, og legge den ut til offentlig ettersyn.

pdfSØKNAD

Søknaden er også lagt ut til offentlig innsyn på tjenestetorget i Rådhuset i perioden 29. mars - 27. april 2017. Eventuelle merknader kan sendes til Flekkefjord kommune innen 27. april 2017

For mer informasjon ring saksbehandler på 38 32 80 75 / 468 41369 eller servicetorget
38 32 80 00.