Varsel om oppstart av planarbeid - Springerbakken 1

Skrevet av Ellen F. Sist endret . i kategorien Høringer

Logo Kristiansen & Selmer OlsenArkitektkontoret Kristiansen & Selmer-Olsen AS gir med dette, på vegne av Hellvik Hus Flekkefjord AS og Holm AS, melding om oppstart av reguleringsplanarbeid i henhold til § 12-8 i plan- og bygningsloven for:

Detaljregulering for Springerbakken 1 - Gnr 203 bnr 323 m.fl. - Sunde - PlanID 1004 201709

pdfVarselbrev
pdfHøringsinstanser
pdfNaboliste

Kontaktinformasjon:
Eventuelle kommentarer eller merknader til planarbeidet kan rettes skriftlig til:
Kristiansen & Selmer-Olsen AS Sivilarkitekter, Strandgaten 32, 4400 Flekkefjord eller på
e-post: .
Kopi av innspill sendes
Flekkefjord kommune, Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord, eller e-post: .

Høringsfrist
Frist for innspill er 12.05.17.