Varsel om oppstart av planarbeid - Kjellesviggården

Skrevet av Ellen F. Sist endret . i kategorien Høringer

Logo copyArkitektkontoret Kristiansen & Selmer-Olsen AS gir med dette, på vegne av Nye Kjellesvig AS, melding om oppstart av reguleringsplanarbeid til §12-8 og for:

Detaljregulering for Kjellesviggården, Flekkefjord - Gnr. 203 bnr. 12 m.fl. PlanID 10041707

pdfVarselbrev
pdfHøringsinstanser
pdfNaboliste

Kontaktinformasjon
Spørsmål eller skriftlige merknader til planarbeidet sendes:
Kristiansen & Selmer-Olsen AS v/ Mari Omland Egeland, Strandgt. 32, 4400 Flekkefjord
eller på e-post til:
med kopi til:
Flekkefjord kommune v/ plankontoret, Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord eller e-post:

Høringsfrist
Frist for eventuelle uttalelser: 15.05.17