Godkjent reguleringsplan - Detaljregulering for Sundeodden

Skrevet av Ellen F. Sist endret . i kategorien Høringer

Teknisk

Bystyret har i møte den 11.5.2017 vedtatt

Detaljregulering for Sundeodden, gnr. 203 bnr. 471.Planen er sammen med sakens dokumenter utlagt til gjennomsyn på Rådhuset, Kirkegtaten 50. Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder av en part eller annen som har rettslig klageinteresse, jfr. plan- og bygningslovens § 12-12. Klagen skal være skriftlig og sendes kommunen innen 3 uker.

pdfPlanbeskrivelse
pdfReguleringsbestemmelser
pdfReguleringskart
pdfSaksfremstilling