Varsel om oppstart av reguleringsarbeid i Skottelia

Skrevet av Ingvild Hookway Storm. Sist endret . i kategorien Høringer

Arkitektkontoret Kristiansen & Selmer-Olsen AS gir med dette, på vegne av Flekkefjord Slipp AS, melding om oppstart av reguleringsplanarbeid til §12-8 og for:

DETALJREGULERING FOR SKOTTELIA, FLEKKEFJORD – GNR. 203 BNR. 1319 mfl. PLANID 1004201717

Planområdet ligger i området ved Grønnes-Verven, sør-øst for Flekkefjord sentrum. Gnr. 203, bnr 1319, 1910 og 1311.
1709 Varselbrev 14 september 2017
Figur 1 Planområdet vist med rød firkant (ikke i målestokk) Kartkilde: www.norgeskart.no