Godkjent reguleringsplan - Tjørsvågstrand småbåthavn

Skrevet av Ellen F. Sist endret . i kategorien Høringer

Teknisk

 

Bystyret har i møte den 22.6.2017 vedtatt
Detaljregulering for Tjørsvågstrand småbåthavn, gnr. 67 bnr. 63 m.fl.

 

 

Planen er sammen med sakens dokumenter utlagt til gjennomsyn på Rådhuset, Kirkegt. 50.
Bystyret vedtok i samme sak oppheving av Detaljregulering for Tjørsvågstrand småbåthavn, gnr. 67 bnr. 63 m.fl. av 24.10.2013.
Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder av en part eller annen som har rettslig klageinteresse, jfr. plan- og bygningslovens § 12-12. Klagen skal være skriftlig og sendes kommunen innen 3 uker.

pdfPlanbeskrivelse
pdfReguleringsbestemmelser
pdfReguleringskart
pdfSaksfremstilling