Kom med innspill til budsjett og økonomiplan

Skrevet av Ingvild Hookway Storm. Sist endret . i kategorien Høringer

Frem til kl. 14.00 den 14.desember kan du komme med innspill til Økonomiplan 2018-2021 og Budsjett 2018. 

Her finner du rådmannens forslag og formannskapets innstilling til bystyret.
Innspill må sendes til  senest 14.desember kl. 14.00.

Det er bystyret som fatter endelig vedtak. Det skjer i møtet den 14.desember kl.18.00, hvor eventuelle innspill vil bli presentert. Møtet er åpent for alle og sendes direkte på kommunens hjemmeside.