Søknad om utvidelse av tillatelse VA-F-22 oppdrett av ørret i Lundevannet

Skrevet av Ingvild Hookway Storm. Sist endret . i kategorien Høringer

KOMMUNAL HØRING –SØKNAD OM UTVIDELSE AV TILLATELSE VA-F-22 – OPPDRETT AV ØRRET I LUNDEVANNET PÅ LOKALITET 37097 REKEVIKA.

Vidar Birkeland søker om utvidelse av tillatelse VA-F-22 fra 100 tonn til 325 tonn maksimalt tillatt biomasse (BMT) ved oppdrett av stedegen ørret i Lundevannet – Rekevika i Flekkefjord kommune. Rogaland fylkeskommune ber Flekkefjord kommune behandle søknaden i forhold til kommunale planer og interesse, og legge den ut til offentlig ettersyn.

Søknaden er lagt ut i sin helhet til offentlig innsyn på tjenestetorget i Rådhuset i perioden 24. januar - 22. februar 2018. Eventuelle merknader kan sendes til Flekkefjord kommune innen 23. februar 2018.

Høringsdokmentene finner du her.
Faun rapport finner du her (vedlegg til søknad)