Har du innspill til Frivillighetserklæringen vår?

Skrevet av Ingvild Hookway Storm. Sist endret . i kategorien Høringer

Vi ønsker innspill
Nå legger vi vårt forslag til Frivillighetserklæring for Flekkefjord kommune ut på høring. Da vil vi gjerne ha innspill fra frivilligheten i Flekkefjord; lag, foreninger og innbyggere.

Her kan du laste ned forslaget til Frivillighetserklæring for Flekkefjord kommune.

Innspill sendes til  innen 1.april 2018.

frivillig

Høringsseminar
13.mars kl. 18.00 presenterer vi erklæringen i åpent seminar for frivilligheten, på rådhuset. Her vil det vil også være gode muligheter for å komme med innspill til forslaget, og til tiltaksoversikten.

Bakgrunn for forslaget til Frivillighetserklæring
Frivillige lag og foreninger var i mars 2017 med på et seminar i regi av Flekkefjord kommune og Frivillighet Norge, hvor tema var samarbeid mellom frivilligheten og kommunen.

I etterkant av dette møtet ble det laget en rapport som oppsummerte alle innspill som kom inn. Det ble vedtatt å etablere en arbeidsgruppe som skulle representere bredden av frivillighet i Flekkefjord. Gruppen fikk i oppgave å utarbeide et forslag til en helhetlig frivillighetspolitikk i form av en Frivillighetserklæring.

Arbeidsgruppen har bestått av:

  • Maja Elise Kongevold (FOT og Miniparken)
  • Svein Grønsund (LHL)
  • Nils Henrik Jensen (Røde kors)
  • Silje D. Gilje (Flekkefjord svømmeklubb og folkehelsekoordinator)
  • Elisabeth Birkeland (Sira bygdekvinnelag)
  • Randi Margrethe Mathiasdatter Larsen (Den Norske Kirke)
  • Thomas Olsson (kommunens kontaktperson for nærmiljø og idrett)
  • Inger Marethe Egeland (kommunalsjef helse og velferd)
  • Marianne Hafte (leder av frivilligsentralenog leder av arbeidsgruppen)