Hvordan bør torghandel og salgsboder reguleres i sentrum?

Skrevet av Ingvild Hookway Storm. Sist endret . i kategorien Høringer

Vi jobber med å lage nye retningslinjer for regulering av torghandel og salgsboder i Flekkefjord sentrum. Formannskapet har vedtatt å legge forslaget til retningslinjer ut på høring slik at du som er innbygger, eller driver med næring i kommunen, får mulighet til å komme med innspill. 

Innspill og høringsfrist
Innspill må sendes til innen kl. 12.00 den 20. februar 2018.
Det er en fordel om du merker e-posten med emne: Retningslinjer for regulering av torghandel og salgsboder.

Her kan du lese gjennom forslaget:
Forslag til retningslinjer for regulering av torghandel og salgsboder i Flekkefjord sentrum
Søknadsskjema (skal digitaliseres)

Hvor skal torghandel/salgsboder være?
Permanente salgsboder skal bruke mørkeblå felt i Øvre Park eller i Kirkegaten. Annen torghandel, stands og aktiviteter henvises til turkise felt i Øvre Park og i Kirkegaten.
Maks leieareal pr. leietaker vil være på 4*6 m.

høring salgsboder 1

På Sunde-siden av byen tillates maks 2 permanente salgsboder (mørkeblått felt) som plasseres på kommunens p-plass. Øvrig torghandel, stands og andre aktiviteter kan plasseres i det turkise området etter avtale. Maks 12 utleide parkeringsplasser til korttidsleie.

høring salgsboder 2

Høringsinstanser
Høringen er sendt i eget brev til Flekkefjord handelstandsforening, Flekkefjord gårdeierforening, Norges handikapforbund Flekkefjord, Flekkefjord pensjonistforbund og Smaabyen Flekkefjord. Alle som ønsker har mulighet til å sende innspill til denne høringen.