Detaljregulering for Uenesodden, gnr.203, bnr.1704 MFL.

Skrevet av Johannes Sverre Birkeland. Sist endret . i kategorien Høringer

TekniskUtvalg for samfunn vedtok den 12.12.2017 å legge ut til offentlig ettersyn:
UENESODDEN GNR.203, BNR.1704 MFL. (Idrettshall arena). Planområdet grenser til sjøen (Grisefjorden) i vest og nord og er begrenset av Tunveien i sør og Uenesveien i øst.  
 
Formålet med planforslaget er å legge til rette for etablering av idrettshall/flerbrukshall vest for Flekkefjord videregående skole der det i dag er etablert to mindre parkeringsplasser. Planforslaget inneholder ny parkeringsplass på vestsiden av Tunveien ned mot sjøen, samt utbedring av Tunveien fra skoleområdet og fram til Austadvika.
 
Planen er sammen med sakens dokumenter utlagt til offentlig ettersyn på Rådhuset, Kirkegt. 50 i tiden fram til 23. mars 2018. Eventuelle merknader til planen sendes samme adresse, eventuelt , før samme dato. 
 
 

Tags: reguleringsplan,