Lille Stampen - vedtak om mindre endring av detaljregulering

Skrevet av Johannes Sverre Birkeland. Sist endret . i kategorien Høringer

TekniskUtvalg for Samfunn har i møte den 20.06.2017 vedtatt mindre endring av reguleringsplanen for Lille Stampen, gnr.32, bnr.180.


Planen er sammen med sakens dokumenter utlagt til gjennomsyn på Rådhuset, Kirkegt. 50. Plandokumentene kan også finnes på kommunens hjemmeside.


Utvalg for Samfunns vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder av en part eller annen som har rettslig klageinteresse, jfr. plan- og bygningslovens § 12-12. Klagen skal være skriftlig og sendes kommunen innen 3 uker.

pdfMindre_endirng_av_detaljregulering_for_del_av_Lille_Stampen_gnr._32_bnr._180_-_planID_1004201527_L497273.pdf

pdf1376_reg_plan_revidert_jan_17_A3_525987.pdf

pdfReg._bestemmelser_525986.pdf

pdfSøknad_om_mindre_reguleringsendring_gnr._32_bnr._180_Lille_Stampen_L481243.pdf

Tags: reguleringsplan,