EIENDOMSSKATT 2018

Skrevet av Ingvild Hookway Storm. Sist endret . i kategorien Høringer

I samsvar med bystyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2018 (B-sak 83/17) og med hjemmel i eiendomsskatteloven §15, legges eiendomsskattelisten ut til offentlig gjennomsyn i perioden 1. – 21. mars.  Listen er vedlagt som fil nedenfor.

 pdfSkatteliste - eiendomsskatt 2018

Listen viser de skattepliktige eiendommene med adresse, matrikkelnummer, eiendomsskattetakst, skattesats og utregnet eiendomsskatt. Den er sortert etter matrikkelnummer (gårds- og bruksnummer). Skattelisten er også lagt ut på kommunens servicetorg (rådhuset).

Utskriving av eiendomsskatt for 2018 er basert på takster fastsatt ved siste alminnelige taksering gjennomført i 2006 og taksering av supplerende områder i 2008. Takstene har vært uendret fram til og med 2015. I hvert av årene 2016 – 2018 er disse «kontorjustert» med 10% fra det opprinnelige nivå i hht. lovens § 8 A-4. 

Det er sendt ut skatteseddel til den enkelte eier via Altinn/posten. 

Det kan fremmes klage i forbindelse med den årlige utskrivning av eiendomsskatt, men bare dersom det tidligere ikke er klaget på samme grunnlag. Slik klage må sendes skriftlig til  og merkes med "Klage på eiendomsskatt 2018" eller til Flekkefjord kommune, Eiendomsskattekontoret, Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord innen 12. april 2018.