Melding om vedtak angående reguleringsendring for Sandvand vest

Skrevet av Ingvild Hookway Storm. Sist endret . i kategorien Høringer

Utvalg for samfunn har i møte den 21.11.2017, i medhold av plan- og bygningslovens § 12-14, vedtatt Mindre reguleringsendring for Sandvand Vest hyttefelt, gnr. 172 bnr. 13.

Plankartet sammen med sakens dokumenter finnes som vedlegg til denne annonsen.

Utvalgets vedtak kan påklages til fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder av en part eller annen som har rettslig klageinteresse, jfr. plan- og bygningslovens § 12-12. Klagen skal være skriftlig og sendes kommunen innen 3 uker.