Høring – Forslag om nytt minsteareal for hjort på Hidra i Flekkefjord kommune.

Skrevet av Liss Kleppe. Sist endret . i kategorien Høringer

hjort
Flekkefjord kommune sender ut forslag om endring av minsteareal på Hidra, vedtatt av Nemd for fisk og vilt i møte 21/2-18.

Forslaget går ut på å redusere dagens minsteareal fra 5000 til 2500 dekar på Hidra. De to årene det har vært hjortejakt har det blitt observert relativt mye hjort, både via sett hjort og bilder fra viltkamera.

Høringsfrist: 13.03.18, og uttalelser bes sendt til

pdfSaksfremlegg

pdfBildekollasje