GODKJENT REGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT SVEGE GNR. 66, BNR. 15 OG 18

Skrevet av Johannes Sverre Birkeland. Sist endret . i kategorien Høringer

TekniskBystyret har i møte den 11.05.2017 vedtatt detaljregulering for boligområde Svege, gnr.66, bnr.15 og 18 (planID 1004 201511.

Plandokumentene finner du ved å klikke på lenken nedenfor.

Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder av en part eller annen som har rettslig klageinteresse, jfr. plan- og bygningslovens § 12-12. Klagen skal være skriftlig og sendes kommunen innen 3 uker.

Saksframlegg

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Plankart

 

Tags: reguleringsplan, Svege