GODKJENT DETALJREGULERING FOR FLØYEN - ABALDALEN, GNR.203, BNR.1558 MFL.

Skrevet av Johannes Sverre Birkeland. Sist endret . i kategorien Høringer

TekniskBystyret har i møte den 22.06.2017 vedtatt detaljregulering for FLØYEN - ABALDALEN, GNR.203, BNR.1558 MFL. (planID 1004 201416).

Plandokumentene kan du lese ved å klikke på lenken nedenfor.

Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder av en part eller annen som har rettslig klageinteresse, jfr. plan- og bygningslovens § 12-12. Klagen skal være skriftlig og sendes kommunen innen 3 uker.

Saksframlegg

Planbeskrivelse

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Illustrasjon

Tags: reguleringsplan, Vedtatt detaljregulering Abaldalen