Detaljregulering for Helle gnr. 20 bnr. 5 Rasvågen, PlanID 1004201700

Skrevet av Ingvild Hookway Storm. Sist endret . i kategorien Høringer

Utvalg for samfunn vedtok den 6.3.18 å legge ut til offentlig ettersyn:

Detaljregulering for Helle gnr. 20 bnr. 5 Rasvågen, PlanID 1004201700

Planområdet er 463 m2 og ligger i strandsonen til Helle i Rasvågen. Planarbeidet er en tilpasning av eksisterende plan til gjeldende eiendomsgrense og utvidelse av bebyggelsen. Reguleringsformål er fritidsbebyggelse og småbåtanlegg.

Dokumentene til offentlig ettersyn finner du her.

Eventuelle merknader til planen sendes Flekkefjord kommune, eller Kirkegaten 50, før 25. mai 2018.