Ledig stilling - Fysioterapeut i kommunehelsetjenesten

Skrevet av Anne Grethe Solvik. Sist endret . i kategorien Ledige stillinger

Fysioterapeut

50 % fast stilling som fysioterapeut i hverdagsrehabiliteringsteam

ID: 17/344
Frist: 21.04.17

Informasjon om stillingen:

Flekkefjord kommune har siden 2015 hatt tilbud om hverdagsrehabilitering. Hverdagsrehabilitering er en tidsbegrenset tjeneste hvor opptrening i daglige gjøremål skjer i brukers eget hjem. Den enkeltes hverdagsmestring vektlegges før passive eller kompenserende tilbud gis. Brukerne følges opp daglig i 4 uker av et tverrfaglig team bestående av fysioterapeut, ergoterapeut, rehabiliteringssykepleier og hjemmetrenere. Hverdagsrehabiliteringsteamet er fra 01.05.17 organisert i Avdeling for rehabilitering og mestring sammen med fysioterapi, ergoterapi, rehabiliterngsteam, velferdsteknologi og hjelpemiddelformidling.

Krav til stillingen:

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • Behersker norsk skriftlig og muntlig
 • Politiattest må kunne fremlegges
 • Søker må kunne disponere egen bil i tjenesten

Arbeidsoppgaver:

 • Kartlegge og vurdere brukers mål, potensiale og mestringsutvikling.
 • Bidra til å styrke brukers egne ressurser for å ivareta eget liv og helse.
 • Lage oppfølgingsplaner og følge opp bruker ut i fra disse.
 • Samarbeide med og veilede brukere, pårørende, teamet og involverte tjenester.
 • Delta i videreutvikling av tjenesten.
 • Arbeidsform, oppgaver og organisering kan endres og utvikles underveis.

Det vektlegges at søker:

 • Er positiv og motivert
 • Har relevant kunnskap og erfaring med brukergruppen og fagområdet
 • Har evne og vilje til å utføre de oppgaver som er tillagt stillingens arbeidsområde
 • Kan arbeide selvstendig og mål- og resultatrettet
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter

Vi kan tilby:

 • Faglige utfordringer og varierte arbeidsoppgaver
 • Engasjerte medarbeidere og et inkluderende arbeidsmiljø

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlag

Tiltredelse: 01.07.17

Nærmere opplysninger om stillingene ved henvendelse til: Eva Janne Holstad, teamleder hverdagsrehabilitering, tlf.: 94 50 84 63
eller Hanne M. Matsen, avdelingsleder, tlf.: 91 51 61 37

Det ansettes på vanlige kommunale vilkår med lønn etter gjeldende tariffer / avtaler.

Den som ansettes må være villig til å gjennomføre tuberkulosekontroll der det kreves i henhold til §3-1 i forskriftene.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentlige selv om søker har bedt om å bli unntatt offentlighet. Flekkefjord kommune tar kontakt med søker dersom ikke ønsket imøtekommes.

Flekkefjord kommune ønsker å motta alle søknader elektroniske.  Søknadsskjema finner du her https://e-skjema.no/Flekkefjord/artikkel.aspx?MId1=2313&AId=2131   eller under stilling ledig www.flekkefjord.kommune.no  
Dersom det ikke er mulig å benytte elektronisk søknadsskjema, kan søknad med CV sendes til Flekkefjord kommune, Kirkegt. 50, 4400 Flekkefjord.

Søknadsfrist: 21.04.17