Helsenettverk Lister - Samhandlings-koordinator

Skrevet av Anne Grethe Solvik. Sist endret . i kategorien Ledige stillinger || Aktuelle

Helsenettverk Lister 

Har ledig 100 % fast stilling som samhandlingskoordinator for helse og omsorg i Listerregionen

ID: 17/284

Søkandsfrist 01.04.17

Kommunene i Lister er enige om å ha en felles samhandlingskoordinator som skal ivareta mandatet til Helsenettverk Lister. Samhandlingskoordinator har ansvar for å koordinere samarbeidet innen helse- og omsorg både mellom de deltakende kommunene i Listerregionen, samt mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. Nasjonale føringer vil sammen med prioriterte samarbeidsområder i Listerregionen være førende for samhandlingskoordinatorens arbeidsoppgaver.
Det er i nåværende strategiplan tre satsingsområder for Helsenettverk Lister:

 • Velferdsteknologi og telemedisin
 • Psykisk helse og rus
 • Folkehelse og levekår

Arbeidsoppgaver :

 • Representere Listerregionen i arbeidsutvalg til Overordnet Strategisk Samarbeidsutvalg (OSS).
 • Koordinere arbeidet med samarbeidsavtaler med SSHF og representere Listerregionen i Koordinerende Avtalegruppe (KA).
 • Ivareta sekretærfunksjonen for RS Helsenettverk Lister
 • Ivareta sekretærfunksjonen for Lister pårørende og brukerutvalg samt Lister legeutvalg.
 • Være pådriver for etablering av samhandlingstiltak
 • Utforme utkast til høringssvar fra Listerregionen.
 • Ha ansvar for økonomistyring, rapportering og ha faglig oppfølgingsansvar for ansatte innen fyrtårnsområdene.
 • Innhente og analysere relevant styringsdata for Listerregionen innen området helse.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på høyskole / universitetsnivå
 • Prosjektledererfaring
 • Kunnskap om samhandlingsreformen, helsetjenestens organisering og utfordringer

Øvrige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Personlig egnethet, med vekt på fleksibilitet og nytenkning
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Kjennskap til Excel og statistikkverktøy
 • Kunnskap og erfaring fra innovasjonsarbeid og bruk av gevinstrealisering som metodikk.

Arbeidssted er for tiden Flekkefjord kommune, men den som ansettes må påregne administrative/organisatoriske endringer. Prosjektleder har hele regionen som sitt arbeidsområde.

Søker må disponere egen bil.

Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Spørsmål om stillingen kan rettes til: Kommunalsjef helse og verlferd Inger Marethe Egeland på tel.: 98 46 06 32.

Det ansettes på vanlige kommunale vilkår med lønn etter avtale.

Flekkefjord kommune oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke stillingen uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentlige selv om søker har bedt om å bli unntatt offentlighet. Flekkefjord kommune tar kontakt med søker dersom ikke ønsket imøtekommes.

Flekkefjord kommune ønsker å motta alle søknader elektroniske.  Søknadsskjema finner du her https://e-skjema.no/Flekkefjord/artikkel.aspx?MId1=2313&AId=2131   eller under stilling ledig www.flekkefjord.kommune.no  
Dersom det ikke er mulig å benytte elektronisk søknadsskjema, kan søknad med CV sendes til Flekkefjord kommune, Kirkegt.
50, 4400 Flekkefjord.

Søknadsfrist : 01.04.17