LEDIG STILLING SOM UNDERVISNINGSINSPEKTØR SUNDE SKOLE

Skrevet av Torill Stordrange. Sist endret . i kategorien Ledige stillinger || Aktuelle

phoca thumb m det20nye20skolebygget20sunde20skole1

UNDERVISNINGSINSPEKTØR ID 17/348
Søknadsfrist 05.april 2017

 

 

 

Vil du være med å utvikle Flekkefjordskolen og regionens største barneskole?

Sunde skole har fra 1. august 2017 ledig 2 faste 100% stillinger som undervisningsinspektører.

Til hver av stillingene ligger det en administrasjonsressurs på ca 55%.

Vi søker personer som:

- er målrettete, synlige og som motiverer til felles innsats for elevenes læring og utvikling
- er initiativrike, fleksible, har engasjement, gode samarbeidsevner og beslutningsdyktighet
- er opptatt av pedagogisk utvikling
- er nysgjerrige og opptatt av læringsfellesskap, både hos voksne og elever
- tar ansvar for skolens drift og utvikling som en lærende organisasjon
- er opptatt av god personalledelse og arbeidsmiljøutvikling
- har undervisningskompetanse og gjerne relevant ledererfaring

I samarbeid med rektor vil blant annet følgende arbeidsoppgaver være aktuelle:
- Medlem av skolens lederteam
- Medlem av skolens plangruppe
- Pådriver i skolens utviklingsarbeid
- Timeplanlegging
- Vikarordning og inspeksjon
- Tverrfaglig arbeid
- Deltakelse i kommunale nettverk
- Kontaktperson i forhold til nasjonale prøver og undersøkelser
- Kontaktperson i forhold til minoritetsspråklige elever
- Kontaktperson i forhold til Hjelpemiddelsentralen
- Overgangen fra barnehage og mellom skoler
- Oppfølging av og tilrettelegging for sykemeldte
- Bestilling/innkjøp av skolebøker og fritt skolemateriell
- Kulturkontakt
- Skolens hjemmeside
- Undervisning

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å ta kontakt med rektor Svein Tore Åtland tlf. 38 32 85 02. Mer info om skolen finnes på skolens hjemmeside www.sundeskole.no

Det tilsettes på vanlige kommunale vilkår med lønn og arbeidsvilkår etter gjeldende tariff. Den som tilsettes i stillingen må forevise gyldig politiattest før tiltredelse samt være villig til å gjennomføre evt. tuberkulinkontroll.

Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentlige selv om søker har bedt om unntak fra dette. Flekkefjord kommune vil alltid ta kontakt med søker som har bedt om unntak dersom dette ikke kan imøtekommes, jmf. §25 i Offentlighetslova.

Søknad sendes via Flekkefjord kommune sitt elektroniske søknadsskjema.

https://e-skjema.no/Flekkefjord/artikkel.aspx?MId1=2313&AId=2131

Vi ber om at søknaden ikke vedlegges kopi av vitnemål, attester o.l.

Søknadsfrist 05.april.2017