Ledig stilling - Lærling i feierfaget

Skrevet av Anne Grethe Solvik. Sist endret . i kategorien Ledige stillinger || Aktuelle

flekkefjord20brannstasjonBrann og redning
har ledig stilling som

Feierlærling

ID 17/434
Frist 19.05.17

Flekkefjord brannvesen skal i år ta inn en lærling i feierfaget.

Feiertjenesten omfatter idag Flekkefjord og Lund kommune.

Hovedoppgaven er å forebygge brann. Dette gjøres gjennom informasjonsarbeid om brannrisiko og brannvern i hjemmet, samt feiing av piper og tilsyn med fyringsanlegg. Med dette arbeidet ønsker vi å redusere antall branner og konsekvensene ved brann.


Læretiden er 4 år med fratrekk av godkjent opplæring fra videregående skole.
Den teoretiske utdannelsen skjer i løpet av læretiden ved Norges Brannskole nær Harstad.
Utdannelsen bekostes i sin helhet av Flekkefjord kommune.

Kvalifikasjoner

  • Førerkort klasse B.
  • Politiattest må kunne fremlegges
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Feierlærlingen har spesiell avlønning.
Forøvrig gjelder vilkår som fremgår av lover, reglement og tariffavtaler.

Arbeidsforholdet er i utgangspunktet begrenset til læretid for feierfaget, men det kan være muligheter for fast ansettelse etter gjennomført læretid.

VI tilbyr:

  • Allsidige arbeidsoppgaver
  • Mulighet for deltakelse i brannvesenets deltidsstyrke
  • Lønn etter tariff
  • Faglig og personlig utvikling
  • Godt arbeidsmiljø
  • Treningsmuligheter i arbeidstiden

Den som ansettes må være villig til å ta den utdanning som er nødvendig.
Ved ansettelse må politiattest fremlegges.

Tiltredelse 1. september 2017.

Spørsmål om stillingen kan rettes til branninspektør:
Kjetil Presterud på telefon: 97 50 12 33.


Det ansettes på vanlige kommunale vilkår med lønn etter gjeldende tariffer / avtaler

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentlige selv om søker har bedt om å bli unntatt offentlighet. Flekkefjord kommune tar kontakt med søker dersom ikke ønsket imøtekommes.

Flekkefjord kommune ønsker å motta alle søknader elektroniske.  Søknadsskjema finner du her https://e-skjema.no/Flekkefjord/artikkel.aspx?MId1=2313&AId=2131   eller under stilling ledig www.flekkefjord.kommune.no  
Dersom det ikke er mulig å benytte elektronisk søknadsskjema, kan søknad med CV sendes til Flekkefjord kommune, Kirkegt. 50, 4400 Flekkefjord.

Søknadsfrist : 19. mai 2017